logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Rapoarte de audit extern


https://www.ccrm.md/ro/rapoarte-de-audit-extern-3526_91904.html

Plan de acțiuni privind implementarea recomandărilor Comisiei economie, buget și finanțe și auditorului independent

 Anexa 1;

Raportul de audit asupra rapoartelor financiare ale Curții de Conturi pentru 2017

 Anexa 1;

Raportul de audit asupra rapoartelor financiare ale Curții de Conturi pentru 2018

 Anexa 1;

Planul de acțiuni În vederea implementării recomandărilor auditului financiar extern

 Anexa 1;

Monitorizarea implementării recomandărilor auditul extern asupra situațiilor financiare ale CCRM aferente anilor 2017-2018 (la situația din 14 iulie 2020)

 Anexa 1;

Raportul de audit asupra rapoartelor financiare ale Curții de Conturi pentru 2016

 Anexa 1;

Raportul de audit asupra rapoartelor financiare ale Curții de Conturi pentru 2015

 Anexa 1;

Raportul de audit asupra rapoartelor financiare ale Curții de Conturi pentru 2014

 Anexa 1