logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Prioritățile de dezvoltare a auditului public extern, discutate cu expertul SIGMA


https://www.ccrm.md/ro/prioritatile-de-dezvoltare-a-auditului-public-extern-discutate-cu-80_92814.html

Marian Lupu, Președintele Curții de Conturi de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a avut o întrevedere cu Alastair Swarbrick, Consilier principal pentru politici în domeniul finanțe publice și audit din cadrul SIGMA, inițiativei comune a Comisiei Europene și OECD.

Marian Lupu, Președintele Curții de Conturi de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a avut o întrevedere cu Alastair Swarbrick, Consilier principal pentru politici în domeniul finanțe publice și audit din cadrul SIGMA, inițiativei comune a Comisiei Europene și OECD.

Scopul evenimentului, desfășurat astăzi, 19 mai a fost de a pune în discuție progresele înregistrate de Curtea de Conturi în contextul implementării recomandărilor evaluării internaționale „peer review”, efectuate în perioada 2020-2022 sub egida SIGMA, precum și prioritățile de dezvoltare a instituției pe termen scurt și mediu.

Președintele CCRM a informat despre abordarea proactivă a instituției în contextul promovării inițiativelor de modificare a legislației naționale, în contextul asigurării independenței financiare, funcționale, organizaționale a instituției supreme de audit. De asemenea, reprezentanții CCRM au comunicat despre progresele înregistrate în aspectul optimizării și reorganizării instituției, implementării standardelor internaționale la capitolul asigurării calității pe toate dimensiunile de activitate, precum și despre ajustările cadrului normativ intern general și de audit.

Reprezentantul SIGMA a asigurat privind susținerea acțiunilor inițiate de instituție și a lansat discuții privind potențialul suport din partea inițiativei CE și OECD a promovării la nivel național și internațional a amendamentelor și ajustărilor necesare pentru obținerea independenței multilaterale a instituției.

 De asemenea, participanții au făcut schimb de opinii privind acțiunile propuse de CCRM pentru Capitolul 32 „Control financiar”, Compartimentul II „Auditul extern”, în contextul elaborării  Planului național de acțiuni privind realizarea criteriilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și privind implementarea Acordului de Asociere RM – UE pentru anii 2023 – 2027, aferente domeniului de responsabilitate a Grupului de lucru 32. CCRM a propus un șir de acțiuni, menite să contribuie la îndeplinirea cerințelor Comisiei Europene și recomandărilor evaluării internaționale „peer review”, cu accent primordial pe asigurarea independenței CCRM sub toate aspectele: funcțional, financiar și organizațional. Aceste propuneri au primit avizul pozitiv al reprezentantului SIGMA.

Menționăm, că vizita expertului la Curtea de Conturi a fost întreprinsă în contextul misiunii de evaluare a situației pe țară privind administrația publică în comparație cu Principiile administrației publice SIGMA, instituția supremă de audit fiind vizata în contextul Principiului 32 „Auditul extern”.