logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Priorităţi, cooperare şi coordonare în anul 2009


https://www.ccrm.md/ro/prioritati-cooperare-si-coordonare-in-anul-2009-80_71.html

   În perioada 26-30 ianuarie 2009, la Curtea de Conturi se află reprezentanţi ai Oficiului Naţional de Audit al Suediei. În cadrul vizitei vor fi discutate subiectele:
•    Strategia de implementare a noii Legi a Curţii de Conturi;
•    Elaborarea următoarelor Rapoarte anuale de audit.

Pe data de 5 decembrie 2008, Parlamentul a aprobat noua Lege a Curţii de Conturi, care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2009. Adoptarea noii legi a demonstrat dorinţa Parlamentului de a oferi Curţii o mai mare independenţă (în special, în ceea ce priveşte bugetul ei), un mandat explicit de a efectua auditul extern al celor trei bugete , (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală), o cerinţă explicită de a efectua auditele eficienţei, eficacităţii şi economicităţii utilizării de către Guvern a resurselor. Este evident faptul că prioritatea de bază pentru anul 2009 va fi implementarea noii legi şi a activităţilor aferente acestui proces – promovarea legii atît pe plan intern, cît şi pe plan extern, elaborarea noii organigrame a Curţii de Conturi, ajustarea şi modificarea actelor şi regulamentelor interne la prevederile noii legi etc. Toate aceste activităţi urmează a fi realizate în termene rezonabile, conform planului aprobat, cu suportul ONAS şi al Băncii Mondiale.

În cooperarea cu ONAS, Curtea de Conturi a făcut mai multe eforturi de a îmbunătăţi raportarea sa anuală. Raportul asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exerciţiul bugetar 2007, prezentat de Curtea de Conturi, este mai lizibil, are o structură mai clară, cu o divizare între constatări, analize şi recomandări şi o indicare mai explicită a acţiunilor ce urmează a fi întreprinse.
Elaborarea următoarelor Rapoarte anuale de audit ţine de noua Lege a Curţii de Conturi, în care sînt prevăzute cerinţe noi, mai exigente privind auditul , conform standardelor de audit recunoscute la nivel internaţional. Raportul anual de audit va fi primul care, regulamentar, va reflecta implementarea unui audit propriu-zis în cadrul întregii administraţii publice.