logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Presedintele Curții de Conturi la ceremonia de conferire a Titlul onorific „Om Emerit”


https://www.ccrm.md/ro/presedintele-curtii-de-conturi-la-ceremonia-de-conferire-a-titlul-onorific-om-e-80_956.html

Președintele Nicolae Timofti a acordat distincția de stat Titlul onorific „Om Emerit" dlui Serafim Urechean, președinte al Curții de Conturi. Ceremonia oficială a avul loc la data de 2 aprilie 2015, la sediul Preșidenției.

La data de 02.02.2015, șeful statului a semnat Decretul Nr. 1445 privind conferirea titlului onorific „Om Emerit" dlui Serafim Urechean.

Titlul a fost conferit „pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, merite în promovarea transformărilor social-economice şi contribuţie la dezvoltarea auditului public".