logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Președintele Curții de Conturi a avut o întrevedere cu Șeful Oficiului Ambasadei Regatului Țărilor de Jos


https://www.ccrm.md/ro/presedintele-curtii-de-conturi-a-avut-o-intrevedere-cu-80_92670.html

Marian Lupu, Președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) și Floris van Eijk, Șeful Oficiului Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova au avut o întrevedere organizată în incinta Curții de Conturi.

Marian Lupu, Președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) și Floris van Eijk, Șeful Oficiului Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova au avut o întrevedere organizată în incinta Curții de Conturi.

Dialogul a fost axat pe suportul acordat de instituția supremă de audit a Regatului Țărilor de Jos în contextul activităților de consolidare a capacităților CCRM în domeniul auditului performanței, precum și pe importanța consolidării auditului public extern în Republica Moldova pentru asigurarea responsabilității în sectorul public.

Președintele CCRM a comunicat despre rezultatele activității echipei CCRM pe calea implementării standardelor internaționale de profil ale INTOSAI, care au fost confirmate de rezultatele evaluărilor naționale și internaționale din ultimii ani. De asemenea, oaspetele a fost informat despre necesitățile Curții de Conturi privind menținerea și dezvoltarea resurselor umane, consolidarea bazei tehnico-materiale și tehnologiilor informaționale, de care depinde, în perspectivă, performanța instituției supreme de audit.

Participanții au confirmat importanța auditului public extern în contextul Agendei europene a țării, auditul public extern fiind inclus în Capitolul 32, II al Raportului analitic al Comisiei Europene (CE) privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. De asemenea, importanța acordată de CE auditului public extern este confirmat prin includerea Capitolului 32 în Clusterul 1: FUNDAMENTELE PROCESULUI DE ADERARE, ceea ce implică măsuri ce urmează a fi întreprinse în mod prioritar de Republica Moldova, s-a menționat în cadrul întrevederii.

Șeful Oficiului Ambasadei a menționat importanța existenței în stat a unei instituții supreme de audit independente și performante, care să contribuie la buna gestiune a finanțelor publice și a patrimoniului de stat. Floris van Eijk a relatat despre suportul oferit Republicii Moldova de către Regatului Țărilor de Jos în diferite domenii, inclusiv în cadrul Programului de cooperare cu piețele în curs de dezvoltare. De asemenea, oficialul a confirmat disponibilitatea de a continua dialogul privind examinarea oportunităților de acordare a suportului pentru consolidarea capacităților instituționale ale Curții de Conturi.