logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Petru Rotaru, membru al CCRM a fost numit șef al Serviciului Fiscal de Stat


https://www.ccrm.md/ro/petru-rotaru-membru-ccrm-a-fost-numit-sef-al-80_92753.html

Astăzi, 29 martie, Petru Rotaru, membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a fost numit în funcție de șef al Serviciului Fiscal de Stat. Candidatura dumnealui a fost prezentată în debutul ședinței Guvernului de către ministra Finanțelor, Veronica Sirețeanu și a fost susținută de întreg Cabinetul de Miniștri.

Astăzi, 29 martie, Petru Rotaru, membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a fost numit în funcție de șef al Serviciului Fiscal de Stat. Candidatura dumnealui a fost prezentată în debutul ședinței Guvernului de către ministra Finanțelor, Veronica Sirețeanu și a fost susținută de întreg Cabinetul de Miniștri.

Cu o experiență anterioară importantă în organele fiscale, în anul 2016, dl Rotaru  a fost numit de Parlament în calitate de membru al Curții de Conturi. Ulterior, în noiembrie 2021, ca urmare a concursului organizat de CCRM, a fost numit de Parlament pentru un nou mandat de membru al instituției supreme de audit din Republica Moldova.

În această funcție, dl Rotaru a fost responsabil de domeniul finanțelor publice, de evaluarea activității Ministerului Finanțelor, executarea bugetului de stat, politica bugetar-fiscală, datoria publică, etc.

Ne bucură faptul, că CCRM contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova nu doar prin activitatea sa nemijlocită de audit public extern la nivelul cerințelor INTOSAI, dar și prin formarea de cadre, cărora le sunt încredințate înalte poziții de conducere din țară.

Cu ocazia numirii în funcție, conducerea și colectivul CCRM îi adresează sincere felicitări colegului și îi dorește mult succes și realizări frumoase în domeniul nou de activitate.

Exprimăm ferma convingere, că dl Rotaru va da dovadă de același profesionalism și responsabilitate pe care le-a învățat și le-a manifestat în calitatea sa de membru CCRM.

Menționăm că în ultimii 4 ani, cca 30 de angajați ai CCRM, au fost recrutați în diverse funcții publice de management la nivel înalt și mediu, în multiple instituții de stat din sistemul guvernamental și cel parlamentar.