logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Participanții la Inițiativa IDI Together, întruniți în Istanbul


https://www.ccrm.md/ro/participantii-la-initiativa-idi-together-intruniti-in-istanbul-80_92752.html

Instituțiile supreme de audit (ISA), participante la Inițiativa Together, lansată de Inițiativa de Dezvoltare a INTOSAI, participă la un ciclu de ateliere, organizate, în perioada 27-31 martie în or. Istanbul, Turcia.

Instituțiile supreme de audit (ISA), participante la Inițiativa Together, lansată de Inițiativa de Dezvoltare a INTOSAI, participă la un ciclu de ateliere, organizate, în perioada 27-31 martie în or. Istanbul, Turcia. Evenimentul a întrunit reprezentanți ai 13 ISA din cadrul Organizației Internaționale a Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI), inclusiv ai Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM). 

Inițiativa Together a fost lansată în toamna anului 2022, în perioada octombrie-decembrie fiind organizat un curs de instruire eLearning privind fundamentele managementului resurselor umane pentru grupul-pilot, constituit din reprezentanții celor 13 ISA selectate din cadrul organizațiilor regionale ale INTOSAI: AFROSAI-E, ASOSAI și EUROSAI. Această instruire online a fost oferită în cadrul primei componente a Inițiativei Together privind guvernanța, managementul resurselor umane, etică, gen, diversitate și incluziune pentru ISA.

În urma cursului de eLearning, ISA participante au efectuat evaluarea integrată a practicilor de management al resurselor umane, etică, incluziune, diversitate etc., cu sprijinul IDI. Ulterior, participanții au elaborat, în baza evaluării, proiectul raportului de evaluare, cu recomandai de îmbunătățire a aspectelor identificate drept problematice și, ulterior cu elaborarea planului de acțiuni de soluționare a problemelor identificate. 

În cadrul atelierului curent, participanții partajează experiența privind practicile existente în cadrul ISA pe aspectele examinate, lacunele identificate în cadrul evaluării integrate, de asemenea, prezentă constatările și recomandările preliminare, elaborează și prioritizează acțiuni specifice pentru abordarea lacunelor identificate. În context, evaluările integrale și proiectele de raport sunt supuse unor revizuiri peer review (de la egal la egal) între echipele participante, pentru a genera îmbunătățirile necesare. 

Ca urmare a acestui exercițiu complex, constatările și recomandările vor fi structurate pe cele mai importante dimensiuni, cum ar fi: autonomia organizațională a ISA, funcția de management al resurselor umane, strategiile în domeniu, procesele de recrutare și integrare, managementul competențelor, dezvoltarea profesională, managementul performanțelor și recompensării, aspectele de retenție, motivare și bunăstare a angajaților, aspecte de gen, diversitate și incluziune, precum și managementul cerințelor etice.

Menționăm, că Inițiativa Together își propune să sprijine ISA în îmbunătățirea sistemelor lor generale de guvernare a resurselor umane, eticii, genului și incluziunii, contribuind astfel la o mai bună guvernare a ISA și la o contribuție îmbunătățită la responsabilitate, integritate și guvernanță în sectorul public.