logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Mandat mai lung pentru președinte și organizare mai eficientă. Rezultatele evaluării internaționale a Curții de Conturi


https://www.ccrm.md/ro/mandat-mai-lung-pentru-presedinte-si-organizare-mai-eficienta-82_92527.html

O serie de recomandări au fost făcute de către mai mulți experți internaționali în urma unei evaluări a Curții de Conturi a R. Moldova (CCRM), care a avut loc în perioada 2020 - 2022. Sugestiile au fost prezentate la data de 5 octombrie curent, în cadrul unei mese rotunde, în sediul instituției.

O serie de recomandări au fost făcute de către mai mulți experți internaționali în urma unei evaluări a Curții de Conturi a R. Moldova (CCRM), care a avut loc în perioada 2020 - 2022. Sugestiile au fost prezentate la data de 5 octombrie curent, în cadrul unei mese rotunde, în sediul instituției.

Consilierul principal pentru politici la al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și SIGMA, inițiativa comună a Comisiei Europene și OCDE,  Alastair Swarbrick, a declarat că CCRM este pe calea cea dreaptă în dezvoltarea sa. 

„Mai sunt provocări și impedimente care trebuie redresate pe parcurs. Sunt și oportunități de dezvoltare care necesită capitalizate. Pun accentul și insist asupra sarcinii de a implementa practici noi, or, în caz contrar, instituția va rămâne fragilă factorilor externi”, a spus Alastair Swarbrick.

Totodată, expertul a menționat că în Constituția R. Moldova ar trebui să fie statuată mai expres independența CCRM, or, potrivit lui, legea în principiu furnizează autonomie, dar structura operațională creează impedimente. 

„Mandatul de cinci ani al președintelui CCRM este cam scurt și se impune necesitatea unui mandat reînnoibil dar mai lung, care să aibă un termen de la opt, la zece ani”, a precizat Alastair Swarbrick. 

Reprezentanții SIGMA au mai sugerat că CCRM ar putea fi mai eficientă în procesul de luare a deciziilor, or, în prezent, fiecare raportor prezintă un audit, care trebuie aprobat de către Consiliul de Administrare.  

„Ar trebui făcute anumite modificări, astfel încât aceste obligațiuni să fie delegate la nivel de direcții. CCRM trebuie să demonstreze transparență, dar nu trebuie de compromis independența în luarea acestor decizii”, spun membrii SIGMA. 

La 4 octombrie curent, rezultatele evaluării internaționale a Curții de Conturi au fost discutate la Parlament de președinta Comisiei de control al finanțelor publice, Tatiana Cunețchi, și echipa de evaluare internațională. 

Evaluarea internațională colegială („peer review”) a Curții de Conturi  a fost realizată în premieră, în perioada 2020-2022, de către un grup de experți internaționali din cadrul Oficiului de Audit de Stat a Letoniei și Curții de Conturi a Turciei, condus de SIGMA și OCDE. 

Evaluarea a cuprins următoarele domenii: independență și cadrul legal; guvernanță; audit financiar: proces și calitate; raportarea și obținerea rezultatelor și relațiile cu părțile interesate externe.

Potrivit Constituției, Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare publice. CCRM este alcătuită din șapte membri. Preşedintele CCRM este numit de Parlament, la propunerea preşedintelui acestuia, pentru un termen de 5 ani. 

Membrii CCRM sunt numiţi de Parlament, la propunerea preşedintelui acesteia. CCRM prezintă anual Parlamentului un raport asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice.

Alte atribuţii, precum şi modul de organizare şi funcţionare a CCRM, se stabilesc prin lege.