logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

La 06 iunie 2008 Curtea de Conturi în cadrul şedinţei plenare a examinat raportul asupra formării şi utilizării resurselor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2007


https://www.ccrm.md/ro/la-06-iunie-2008-curtea-de-conturi-in-cadrul-sedintei-plenare-a-examinat-raportu-80_454.html

  La 6 iunie 2008 a avut loc şedinţa Curţii de Conturi, la care s-a examinat raportul asupra formării şi utilizării resurselor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2007.
La şedinţă au participat directorul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină,
şeful Direcţiei finanţe şi evidenţă contabilă, şeful Direcţiei economie, marketing şi promovare, viceministrul finanţelor, viceministrul sănătăţii, şeful  Direcţiei economie, finanţe, evidenţă contabilă şi gestiune a Ministerului Sănătăţii, directorul Instituţiei Medico-Sanitare Publice Asociaţia Medico-Teritorială Centru din mun.Chişinău.
S-au consemnat următoarele neregularităţi şi probleme:
- nu a fost soluţionată problema includerii în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală a majorităţii persoanelor fizice care urmează să se asigure  în mod individual;
- a efectuat achiziţii de mărfuri şi servicii cu abateri de la cadrul juridic;
- nu s-a asigurat divizarea deplină a FAOAM pe compartimente, programe şi performanţe;
- în anul 2007 s-a menţinut nivelul înalt al cazurilor tratate nevalidate de CNAM din numărul total de cazuri înaintate de către IMS pentru plată;
- lipseşte un act normativ care să reglementeze modul şi scopurile de utilizare a Fondului de rezervă al IMSP; 
- nu este prevăzut un formular de evidenţă pentru cazurile tratate în condiţii de ambulator, în scopul  simplificării modului de evidenţă şi raportare.
Curtea de Conturi a înaintat următoarele cerinţe şi recomandări:
CNAS:
- să asigure, în comun cu organele fiscale de stat, diminuarea sumei restanţelor faţă de FAOAM;
- să contracteze serviciile medicale în corespundere cu volumele aprobate prin legile anuale ale FAOAM şi cu Criteriile de contractare a serviciilor medicale;
- să elaboreze mecanismul de acordare a  asistenţei medicale  în cazul îngrijirilor la domiciliu;
- să înregistreze  la oficiile cadastrale imobilele din proprietate;
- să asigure perfecţionarea sistemului computerizat de evidenţă a poliţelor de asigurare medicală;
- să asigure publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Raportului privind activitatea financiară a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi utilizarea mijloacelor FAOAM în anul 2007.
Ministerului Sănătăţii:
- să elaboreze un Regulament-cadru privind modul de formare şi direcţiile de utilizare a Fondului de rezervă al IMSP din sistemul de sănătate  a autorităţilor publice locale;
- să reexamineze modul de ţinere a evidenţei cazurilor iniţiate şi finalizate de tratament în condiţii de ambulator, îmbunătăţind modalitatea de evidenţă şi raportare;
- de comun acord cu Ministerul Finanţelor şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină: să aprobe modul de elaborare, monitorizare şi raportare a FAOAM pe programe, precum şi indicatorii evaluării performanţelor FAOAM, în aspectul  programelor;
CNAM:
- să respecte periodicitatea convocării şedinţelor;
- să examineze rapoartele grupului de lucru pentru achiziţii al CNAM;
Guvernului:
- se recomandă întreprinderea măsurilor întru respectarea prevederilor Legii nr.847-XIII din 24.05.1996 „Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar” , în ce priveşte elaborarea proiectului FAOAM de către Ministerul Sănătăţii, ca organ central de specialitate responsabil de elaborarea politicilor şi strategiilor de sănătate în contextul politicilor guvernamentale de promovare şi asigurare a sănătăţii populaţiei.