logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Justificarea cadrului de competențe pentru auditorii CCRM, discutat cu experții ONAS


https://www.ccrm.md/ro/justificarea-cadrului-de-competente-pentru-auditorii-ccrm-discutat-cu-80_92328.html

Cadrul de competență profesională este un instrument de gestionare a resurselor umane, care definește competențele relevante pentru dezvoltarea angajaților unei instituții.

Cadrul de competență profesională este un instrument de gestionare a resurselor umane, care definește competențele relevante pentru dezvoltarea angajaților unei instituții.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) definitivează elaborarea unui cadru de competențe profesional, care va consolida capacitățile necesare unui auditor public, pentru competențele financiare, de conformitate și de performanță, și de dezvoltare profesională.

Grupul de lucru al CCRM și experta din cadrul Oficiului Național de Audit al Suediei (ONAS), s-au reunit, la data de 10 mai curent, în cadrul unei ședințe de lucru pentru a definitiva proiectul final al Cadrului de competențe.

Discuțiile s-au axat în special pe implementarea cadrului de competențe în cadrul instituției, așteptările angajaților, comunicarea și familiarizarea angajaților cu proiectul documentului. La fel, s-au abordat subiecte relevante, precum evaluarea planurilor individuale de instruire și instrumentul de autoevaluare, care va fi utilizat în determinarea nivelului de competențe al angajaților, ce vor furniza probe pentru acțiunile de dezvoltarea a competențelor profesionale. Implementarea cadrului de competențe va oferi managerilor o sursă de reflecții a nivelului de competențe a angajaților și o sursă de informații pentru nevoile de dezvoltare a cunoștințelor și aptitudinilor profesionale.

Menționăm că, proiectul Cadrului de competențe a fost elaborat cu suportul partenerilor de dezvoltare din cadrul ONAS, în scopul asigurării bunei implementări a Obiectivului nr. 2.2. din Strategia de dezvoltare a Curții de Conturi pentru perioada 2021-2025.