logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Invitaţie pentru reprezentanţii mass-media!


https://www.ccrm.md/ro/invitatie-pentru-reprezentantii-mass-media-81_1373.html

La 12 iulie 2012, ora 10:00, va avea loc şedinţa Plenului Curţii de Conturi, în cadrul căreia vor fi audiate:

  1. Raportul auditului regularităţii pe exerciţiul bugetar 2011 la aparatul central al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi unele instituţii din subordine.

  2. Raportul auditelor regularităţii pe exerciţiul bugetar 2011 la unele instituţii ale serviciului diplomatic.

  3. Raportul auditului regularităţii pe exerciţiul bugetar 2011 la Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă.

  4. Raportul auditului regularităţii pe exerciţiul bugetar 2011 la Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic" de pe lângă Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene pe anul 2011.

Raportor: dna Tatiana Carajeleascov, şef de Direcţie în Direcţia generală I

La şedinţă sunt invitaţi dl Igor Corman, preşedintele Comisiei parlamentare permanente politică externă şi integrare europeană, dl Iurie Leancă, viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe şi integrării europene, dl Mihai Căpăţînă, secretar general al MAEIE, dna Angela Istrati, şeful Direcţiei buget şi finanţe a MAEIE, dl Gheorghe Suruceanu, director al Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic", dna Victoria Roşca, contabil-şef al Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic", dl Andrei Neguţă, ex-Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federaţia Rusă, dl Veaceslav Negruţă, ministrul finanţelor.

Şedinţa va avea loc în sala de şedinţă a CCRM, pe adresa Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 69, et. 4, bir.404.

Vă aşteptăm la sediul CCRM.

Serviciul Relaţii publice şi imagine
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
Tel. 266026, 266027