logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Întrunirea rețelei de audit pentru programele de cooperare transfrontalieră, cu participarea reprezentanților CCRM


https://www.ccrm.md/ro/intrunirea-retelei-de-audit-pentru-programele-de-cooperare-transfrontaliera-80_92516.html

Delegația Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), condusă de Andrei Munteanu, membru al CCRM a participat la cea de a 6-a Întrunire a rețelei de audit aferentă programelor de cooperare transfrontalieră, organizată de TESIM și finanțate de către Uniunea Europeană, la Bruxelles, Belgia.

Delegația Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), condusă de Andrei Munteanu, membru al CCRM a participat la cea de a 6-a Întrunire a rețelei de audit aferentă programelor de cooperare transfrontalieră, organizată de TESIM și finanțate de către Uniunea Europeană, la Bruxelles, Belgia.

Evenimentul a fost destinat reprezentanților Autorităților de Audit ale programelor finanțate prin intermediul Instrumentului european de vecinătate (ENI CBC), fiind extins și membrilor Grupului Auditorilor din Ucraina și Moldova.

Ediția din anul curent s-a axat pe concluziile Comisiei Europene ca urmare a revizuirii rapoartelor și a opiniilor anuale de audit 2020-2021, precum și a recomandărilor pentru viitoarele activități de audit. În cadrul evenimentului discuțiile s-au concentrat pe consolidarea măsurilor antifraudă în proiecte și îmbunătățirea sistemului de management și control în programele 2021-2027.

La întrunire au fost prezenți și reprezentanți ai Comisiei Europene, încadrați în activități de implementare și audit a programelor menționate. Experții au făcut referință la principalele prevederi ale proiectului Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului care stabilesc dispoziții specifice pentru programele de cooperare 2014-2020, susținute de Instrumentul european de vecinătate și în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, ca urmare a întreruperii implementării programului.