logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Întrunirea Grupului de lucru INTOSAI privind indicatorii – cheie naţionali


https://www.ccrm.md/ro/intrunirea-grupului-de-lucru-intosai-privind-indicatorii-cheie-nationali-80_954.html

O delegație a Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat, în perioada 24-26 martie curent, la cea de-a VIII-a întrunire a Grupului de lucru INTOSAI privind Indicatorii-cheie naționali.  

La reuniunea, organizată în orașul Sofia, Bulgaria, au luat parte reprezentanții a 15 instituții supreme de audit (ISA) membre ale Grupului de lucru: Austria, Armenia, Brazilia, Bulgaria, China, Finlanda, Indonezia, Moldova, Lituania, Pakistan, Polonia, Rusia, Slovacia, Zambia și Ungaria.

Delegația CCRM a fost reprezentată de Marianna Spoialo, șeful Direcției audit al performanței și Nina Onofrei, șeful Direcției generale metodologie, planificare și analiză.

În cadrul ședinței prezidate de către Curtea de Conturi a Federației Ruse, în calitate de Președinte al Grupului de lucru, au fost puse în discuție subiecte ce vizează practica ISA privind implementarea și aplicarea indicatorilor-cheie naționali în activitatea de audit. De asemenea, au fost abordate subiecte cu referire la: analiza și oportunitatea utilizării indicatorilor-cheie naționali în contextul dezvoltării sustenabile a țărilor membre, aplicarea indicatorilor-cheie naționali în auditul de mediu, asigurare și asistență socială, educație etc.

Printre alte subiecte importante de pe agenda întrunirii, menționăm: examinarea raportului de activitate al Grupului de lucru în perioada februarie 2014 - martie 2015, prezentarea rezultatelor privind studiul cu referire la gradul de pregătire a ISA din țările membre în vederea utilizării în activitatea sa a indicatorilor-cheie naționali,  prezentarea noii versiuni a Platformei unice privind indicatorii-cheie naționali a țărilor member, etc.

Totodată, a fost aprobat Planul de activitate a grupului de lucru pentru anul 2015, printre principalele sarcini regăsindu-se: definitivarea evaluării țărilor membre ale Grupului de lucru privind capacitatea de a utiliza și promova implementarea indicatorilor-cheie naționali, definitivarea proiectului standardului privind implementarea indicatorilor-cheie naționali și prezentarea acestuia spre aprobare în cadrul următorului Congres INTOSAI, elaborarea proiectului metodologiei privind identificarea, selectarea și utilizarea indicatorilor-cheie naționali în activitatea de audit, menținerea și completarea permanentă a Platformei unice privind indicatorii-cheie naționali ai țărilor member, etc.