logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Inițierea misiunii de audit la Ministerul Muncii și Protecției Sociale


https://www.ccrm.md/ro/initierea-misiunii-de-audit-la-ministerul-muncii-si-protectiei-80_92247.html

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) va realiza auditul rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) va realiza auditul rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 

În acest sens, la data de 18 ianuarie curent, a avut loc o ședință de inițiere a misiunii de audit cu participarea echipei de audit a CCRM și conducerea ministerului.

În cadrul ședinței, Marina Covali, membru CCRM și echipa de audit au discutat cu conducerea ministerului despre aspectele organizatorice de desfășurare a misiunii. La fel, au fost comunicate obiectivele și responsabilitățile conducerii MMPS și a auditorilor la realizarea auditului public extern.

Menționăm că, misiunea de audit a fost inițiată conform Programului activității de audit al Curții de Conturi pentru anul 2022.