logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

În orașe sunt de 2-3 ori mai multe farmacii decât este necesar, iar în sate acestea lipsesc


https://www.ccrm.md/ro/in-orase-sunt-de-2-3-ori-mai-multe-farmacii-82_92734.html

Curtea de Conturi constată că dacă în oraşe numărul farmaciilor depăşeşte de cîteva ori normativele stabilite în lege, apoi în multe sate acestea lipsesc, fapt ce duce la limitarea accesului populaţiei la medicamente.

Curtea de Conturi constată că dacă în oraşe numărul farmaciilor depăşeşte de cîteva ori normativele stabilite în lege, apoi în multe sate acestea lipsesc, fapt ce duce la limitarea accesului populaţiei la medicamente.

Potrivit Curţii de Conturi, normativele demografice prevăd că în municipii, orașe, centre raionale şi în alte localități cu statut de oraș o farmacie se înființează la un număr de la 3.000 pînă la 4.000 de locuitori.

În Chişinău sunt de 2,4 ori mai multe farmacii decît admite legea

În acelaşi timp, analiza procesului de asistență farmaceutică în orașele Chișinău, Bălți, Ungheni, Rîșcani, Sîngerei, Ștefan Vodă și Căușeni indică că numărul farmaciilor licențiate depășește de 2-3 ori normativele demografice stabilite la înființarea unei farmacii. Astfel, în Chişinău la o populaţie de peste 730.000 de locuitori sînt circa 450 de farmacii, în timp ce dacă se respecta buchia legii apoi numărul acestora trebuia să fie de 184 de unităţi, adică de 2,44 ori mai puţin. Datele publicate de Curtea de Conturi arată că, potrivit normativelor, la Ştefan Vodă ar fi urmat să fie doar două farmacii, dar sînt cinci, la Rîşcani în loc de trei sînt 10, la Căuşeni în loc de 4 sînt 12, la Ungheni sînt 23, deşi ar fi fost suficiente şi opt.

„Prin urmare, instituțiile farmaceutice sînt concentrate în municipii și orașe, din considerentul potențialului ridicat de comercializare”, constată Curtea de Conturi.

În 2020, în Republica Moldova erau circa 1.490 de farmacii şi depozite farmaceutice.

Auditorii au constatat că, deşi în orașe numărul farmaciilor înființate depășește normativele prevăzute, situația din satele din aria de cuprindere a acestora denotă lipsa acestora. Astfel, se constată că „pentru populația de 18.149 de locuitori din 11 sate din raionul Ungheni, care numără pînă la 2.000 de persoane, nu a fost înființată nicio instituție farmaceutică”.

„De asemenea, 21.180 de locuitori din 9 sate ale raionului Sîngerei și 31.709 din 15 sate ale raionului Căușeni nu dispun de instituții farmaceutice în localitățile lor. Situația expusă atestă neasigurarea cu asistență farmaceutică a populației din zonele rurale, ceea ce relevă dificultăți aferente aprovizionării cu medicamente și dispozitive medicale a persoanelor din aceste localități”, se precizează în raportul de audit.

Totul se rezolvă în instanţă

Această situație denotă că, pe de o parte, populația din orașe dispune de acces la medicamente și alte produse farmaceutice, iar pe de altă parte numărul scăzut al persoanelor din sate condiționează interesul scăzut al operatorilor economici de a presta asistență farmaceutică. Cu referire la concentrarea instituțiilor farmaceutice în orașe, auditul relevă că Agenţia Medicamentului (AMDM) este autoritatea care stabilește condițiile de licențiere a activității farmaceutice. Astfel, în anul 2020 Agenția a respins 31 de cereri ale operatorilor economici cu privire la extinderea rețelei farmaceutice prin înființarea a 46 de farmacii.

Auditul a depistat că la înființarea a 38 de farmacii temeiul de respingere a AMDM a fost încălcarea normativelor demografice sau nerespectarea distanței pentru farmaciile nou-fondate. Totuși, deciziile de respingere a cererilor au fost contestate, iar operatorii economici au obținut licență de activitate farmaceutică în temeiul deciziilor instanței de judecată, care fac referire la activitatea de întreprinzător.

Ce prevede legislaţia

Farmaciile (filialele) nou-fondate vor fi amplasate la o distanţă de cel puţin 250 de metri (cale accesibilă) de la farmacia (filiala) existentă şi la o distanţă de cel puţin 500 de metri (cale accesibilă) de la farmacia existentă cu funcţie de preparare a medicamentelor extemporale. Pentru înfiinţarea farmaciei se stabilesc normative demografice. Numărul de locuitori este dovedit prin adeverinţa eliberată de autoritatea administraţiei publice locale. În municipii, oraşe, centre raionale şi alte localităţi cu statut de oraş o farmacie se înfiinţează la un număr de la 3.000 pînă la 4.000 de locuitori.