logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Curtea de Conturi și Cancelaria de Stat au organizat un atelier dedicat autorităților publice centrale


https://www.ccrm.md/ro/curtea-de-conturi-si-cancelaria-de-stat-au-organizat-80_93141.html

Atelierul de lucru ”Monitorizarea implementării recomandărilor de audit public extern” a fost organizat, la data de 12 februarie de către Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), de comun cu Cancelaria de Stat.

Atelierul de lucru ”Monitorizarea implementării recomandărilor de audit public extern” a fost organizat, la data de 12 februarie de către Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), de comun cu Cancelaria de Stat.

Scopul atelierului a fost de a informa entitățile auditate, la nivelul autorităților publice centrale (APC) despre rigorile privind implementarea recomandărilor de audit, sistemele informaționale utilizate în procesul monitorizării, întru sporirea gradului de executare a recomandărilor Curții de Conturi de către ministere și alte entități subordonate Guvernului.

Tatiana Caraman, șefă Direcție planificare, monitorizare și raportare din cadrul CCRM a prezentat participanților informație detaliată privind cadrul normativ relevant, procesele și procedurile utilizate de Curtea de Conturi în procesul de monitorizare a implementării recomandărilor. Un aspect important al prezentării l-a constituit informarea și demonstrarea în practică a capacităților Sistemului Informațional Automatizat „AuditCCRM”. Reprezentanții entităților auditate au fost informați despre beneficiile utilizării sistemului de către entitățile auditate: generarea operativă a rapoartelor statistice și analitice, acces online la rezultatele activității CCRM prin intermediul paginii web, creșterea transparenței privind implementarea recomandărilor  înaintate, optimizarea procesului de raportare a acțiunilor întreprinse în vederea implementării recomandărilor de audit, facilitarea comunicării dintre entitate și CCRM.

Tatiana Fondos, șefă Direcție monitorizare și control din cadrul Cancelariei de Stat a vorbit despre Registrul electronic de monitorizare a nivelului de implementare a recomandărilor CCRM, care este un  instrument de monitorizare a implementării recomandărilor auditului public extern, plasat pe platforma guvernamentală CS Cloud.

Menționăm, că evenimentul se încadrează în obiectivele Curții de Conturi de sporire a nivelului de implementare a recomandărilor de audit. Implementarea recomandările din rapoartele de audit public extern contribuie la îmbunătățirea și consolidarea managementului instituțional, eliminarea deficiențelor constatate de audit,  optimizarea gestionării resurselor în baza principiilor bunei guvernări, prin prisma beneficiilor pentru societate.