logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Curtea de Conturi, implicată în seminarul organizat de Transparency International – Moldova


https://www.ccrm.md/ro/curtea-de-conturi-implicata-in-seminarul-organizat-de-transparency-80_92548.html

La data de 8 noiembrie curent, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat la seminarul organizat de către Transparency International – Moldova.

La data de 8 noiembrie curent, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat la seminarul organizat de către Transparency International – Moldova.

Evenimentul s-a desfășurat online cu genericul „Deficiențe identificate de Curtea de Conturi în auditarea autorităților APL”. Seminarul a fost destinat reprezentanților autorităților publice locale (APL) și ONG din localitățile raioanelor Cahul și Cantemir.

La acest seminar reprezentanta Curții de Conturi, Aurelia Usatîi, auditoare publică principală, a făcut o prezentare în care a relatat despre deficiențele constatate în auditarea APL. În special, auditoarea s-a referit la un șir de aspecte problematice constatate, precum taxele locale, gestionarea patrimoniului public, achizițiile publice la etapa de planificare, execuție, achizițiile publice de mică valoare. De asemenea s-a menționat despre organizarea alimentației copiilor în instituțiile de învățământ preșcolare,  elaborarea meniurilor zilnice de repartiție și a sortimentului de produse.

La capitolul resurse umane, auditoarea a informat despre dificultățile constatate, precum neasigurarea revizuirii organigramei aparatului Primăriei și a entităților din subordine, acordarea neconformă a unor drepturi salariale, etc.

În cadrul discuțiilor participanții au abordat subiecte relevante cu referință la terenuri, bunuri imobile, sistemele publice de apă și canalizare, drumuri locale, etc.

 Experta Transparency International – Moldova, Ianina Spinei a fost interesată de sistemul informațional de monitorizare a implementării recomandărilor de audit, aplicat de CCRM.

Menționăm că sistemul informațional este destinat pentru a stoca, a actualiza și a analiza datele despre misiunile de audit efectuate, entitățile auditate, cerințele, recomandările înaintate și executate etc. Acest sistem permite generarea operativă a rapoartelor statistice și analitice, evidența Hotărârilor CCRM și posibilitatea de identificare rapidă a Hotărârilor CCRM al căror termen de executare a expirat, vizualizarea în timp real a informațiilor privind planificarea, inițierea, derularea, finalizarea și monitorizarea executării recomandărilor de audit.

Reprezentanții administrației publice locale au apreciat aportul CCRM și a societății civile în vederea organizării acestui eveniment care va contribui la consolidarea cunoștințelor pe aspectele discutate.