logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Curtea de Conturi a publicat Raportul anual 2021


https://www.ccrm.md/ro/curtea-de-conturi-a-publicat-raportul-anual-2021-80_92499.html

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul anual 2021, care conține analiza și generalizarea informației privind modul de formare, de administrare și de întrebuințare a resurselor financiare și a patrimoniului public în exercițiul financiar 2021, iar pentru unele audituri – și în alte perioade relevante, în conformitate cu Programele activității de audit aferente ciclului anual de audit (septembrie 2021 – septembrie 2022).

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul anual 2021, care conține analiza și generalizarea informației privind modul de formare, de administrare și de întrebuințare a resurselor financiare și a patrimoniului public în exercițiul financiar 2021, iar pentru unele audituri – și în alte perioade relevante, în conformitate cu Programele activității de audit aferente ciclului anual de audit (septembrie 2021 – septembrie 2022).

Scopul Raportului anual al Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) este de a prezenta Parlamentului, Guvernului, entităților auditate și societății principalele probleme sistemice și constatări formulate în contextul activității de audit public extern.

Mediul de audit în perioada de referință a fost diferit de ciclul anual de audit precedent. Curtea de Conturi s-a confruntat cu provocări majore privind guvernanța, politicile, gestiunea și raportarea financiară, în special, în contextul reformei Guvernului privind restructurarea administrației publice centrale de specialitate, care a fost realizată preponderent în trimestrul IV al anului 2021. În această perioadă s-a amplificat impactul crizei energetice și pandemice, fiind luate decizii de re-distribuire, re-prioritizare a activităților și resurselor întregului sistem al administrației publice, cu alocarea mijloacelor și achitarea plăților stimulatorii și sociale.

Coroborate între ele, toate aceste provocări au avut efecte asupra mediului de audit în care a activat CCRM și au condus la majorarea volumului muncii de audit în legătură cu apariția tranzacțiilor noi, sporirea riscurilor semnificative de audit și creșterea numărului de audituri obligatorii, de la 12 la 16. CCRM a reușit să realizeze eficient și în termenul prevăzut de legislație mandatul extins al auditurilor financiare obligatorii în limita personalului existent.

Pentru a facilita înțelegerea constatărilor de audit și a spori impactul activității instituției supreme de audit din țară, am publicat, tradițional, un Sumar al Raportului anual al CCRM. Sumarul este o versiune succintă a Raportului, care prezentă, în limbaj accesibil publicului larg, principalele constatări ale Curții de Conturi.

 

Accesați Raportul anual 2021 și Sumarul