logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Congresul al VII-lea al Organizaţiei Europene a Instituţiilor Supreme de Audit (EUROSAI)


https://www.ccrm.md/ro/congresul-al-vii-lea-al-organizatiei-europene-a-institutiilor-supreme-de-audit-80_25.html

   În perioada 2-5 iunie 2008 Instituţia Supremă de Audit din Polonia a fost gazda celui de al VII-lea Congres EUROSAI, care a avut loc în oraşul Cracovia. În timpul Congresului au fost prezentate trei rapoarte pe următoarele teme:
1.Instituirea unei sisteme de management a auditului calităţii în ISA
2.Auditul programelor sociale în sistemul de învăţămînt
3.Auditul programelor sociale pentru integrarea profesională a invalizilor
Conţinutul rapoartelor este o relatare a teoriei şi practicii,  precum şi întrebări specifice la o anumită temă.  Membrii EUROSAI au prezentat un document naţional cu comentarii privind experienţa proprie, care a servit bază raportului final. Documentele naţionale au fost expediate de către 33 de ţări, inclusiv Republica Moldova.