logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Componența


https://www.ccrm.md/ro/componenta-consiliului-consultativ-3533_91906.html

Președintele Consiliului Consultativ:

 1. Marian Lupu – Președintele Curții de Conturi;

Membrii Consiliului:

 1. Viorel Chetraru – vicepreședintele Curții de Conturi;
 2. Tatiana Șevciuc –  membrul Curții de Conturi;
 3. Sergiu Știrbu – membrul Curții de Conturi;
 4. Andrei Munteanu - membrul Curții de Conturi;
 5. Petru Rotaru - membrul Curții de Conturi;
 6. Ecaterina Paknehad – șef al Aparatului Curții de Conturi;
 7. Elena Gudumac - șef adjunct al Aparatului Curții de Conturi;
 8. Vasile Cozma – ex-Președintele Curții de Conturi;
 9. Mircea Iuga – ex-șef al Departamentului Controlului de Stat;
 10. Ala Popescu – ex-Președintele Curții de Conturi;
 11. Grigore Belostecinic – dr.hab.,academician AȘM, rector Academia de Studii Economice;
 12. Sergiu Baieș – dr., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova;
 13. Ion Gugeac – dr.hab., academician Academia de Științe a Moldovei;
 14. Igor Balan – dr. în econ., conf. univ., Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 15. Larisa Bugaian – dr.hab., prof.univ, Universitatea Tehnică din Moldova;
 16. Cristina Copăceanu –dr.,conf.univ., Asociația Auditorilor Interni din Moldova;
 17. Marcela Dima –dr., conf.univ., Academia de Studii Economice din Moldova;
 18. Andrei Groza – dr.,conf.univ., Academia de Administrare Publică;
 19. Anatolie Iachimovschi –dr., conf.univ., Academia de Studii Economice;
 20. Nicolae Mogoreanu – dr., conf., univ., Universitatea Tehnică a Moldovei

Secretarul Consiliului:

Andrian Buligari, consultant principal