logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Comisia de etică a examinat proiectul Codului etic al Curții de Conturi în redacție nouă


https://www.ccrm.md/ro/comisia-de-etica-a-examinat-proiectul-codului-etic-al-80_93198.html

O nouă ședință a Comisiei de etică a Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a fost organizată astăzi, 8 mai.

O nouă ședință a Comisiei de etică a Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a fost organizată astăzi, 8 mai.

Unul din subiectele centrale de discuții a fost examinarea proiectului Codului etic al Curții de Conturi, elaborat în redacție nouă. Documentului de politici a fost revizuit pentru a fi ajustat la cerințele Ghidului privind sistemul de management al calității în cadrul CCRM și urmează a fi aprobat de Curtea de Conturi.

Menționăm, că Comisia de etică a fost instituită în cadrul Curții de Conturi în anul 2023, în contextul implementării prevederilor Ghidului privind sistemul de management al calității, Codului de conduită etică al INTOSAI - ISSAI 130, Codului etic al Curții de Conturi, precum și Codului de conduită a funcționarului public.

Comisia de etică este un grup de lucru colegial, consultativ și de consiliere etică, care oferă soluții pentru remedierea conflictelor identificate între cerințele etice și aplicarea lor corectă în practică, promovează bunele practici internaționale, oferă consiliere și ghidare în aspecte de etică și aplicare a propriului Cod etic, precum și a Codului de conduită etică al INTOSAI. 

Prin activitatea sa de la momentul instituirii, Comisia este un adevărat ambasador al promovării valorilor etice în cadrul Instituției Supreme de Audit, având drept scop asigurarea cadrului intern necesar consilierii etice, ajustarea reglementărilor interne la cerințele etice, precum și diseminarea bunelor practici și instruirea angajaților pe aspecte conexe principiilor etice.

Sub egida Comisiei de etică, în cadrul Curții de Conturi au fost organizate mai multe sesiuni de instruire pentru angajații instituției pe tematici conexe principiilor și valorilor etice, printre care „Conflictul ca sursă de dezvoltare organizațională”, „Gestionarea eficientă a stresului la locul de muncă”, „Comunicarea în procesul de creștere a performanței individuale”.