logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Ce arată auditul rapoartelor financiare ale MAEIE


https://www.ccrm.md/ro/ce-arata-auditul-rapoartelor-financiare-ale-maeie-82_92544.html

Rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) la finele anului 2021, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil.

Rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) la finele anului 2021, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. Este concluzia raportului de audit realizat de Curtea de Conturi, care a fost supus dezbaterilor astăzi, pe platforma Comisiei de control al finanțelor publice.

În același timp, auditorii recomandă Ministerului Finanțelor, de comun cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, examinarea și elaborarea actelor normative în mod explicit, exhaustiv și extensiv, prin care să se reglementeze dreptul de aplicare de către MAEIE a criteriilor de evidență și raportare a veniturilor încasate din prestarea serviciilor consulare pe teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, se recomandă examinarea situației cu privire la cheltuielile pentru prestarea în străinătate a serviciilor de înregistrare și evidență a populației prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova, în vederea recuperării cheltuielilor suportate din contul bugetului de stat. O altă recomandare este asigurarea înregistrării conforme în Registrul bunurilor imobile a terenurilor transmise, inclusiv legalizarea drepturilor și modului de folosință a acestora.

Se menționează și desemnarea unui coordonator al controlului intern managerial, dar și elaborarea Planului de acțiuni privind implementarea și dezvoltarea controlului intern managerial. Potrivit reprezentanților MAEIE, mai multe recomandări ale Curții de Conturi au fost realizate în totalitate, iar unele sînt în curs de implementare.

Membrii Comisiei de control al finanțelor publice au luat act de raportul de audit și au făcut unele remarci privind utilizarea banilor publici de către misiunile diplomatice ale țării noastre. De exemplu, bugetarea acțiunilor de procurare a mașinilor ar trebui să vină la pachet cu optimizarea cheltuielilor, iar gradul de uzură al automobilelor nu ar trebui să fie exagerat.

Situația ne impune să facem economicii din toate sursele disponibile, au menționat parlamentarii. ”Este îmbucurător că aproape toate recomandările Curții de Conturi sînt remediate, iar Ministerul de externe dă dovadă de receptivitate și deschidere totală”, a concluzionat președinta comisiei, Tatiana Cunețchi.