logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Avizul Comisiei Europene privind cererea Moldovei de aderare la UE


https://www.ccrm.md/ro/avizul-comisiei-europene-privind-cererea-moldovei-de-aderare-la-ue-3599_92869.html

În prezentul aviz, Comisia evaluează cererea Moldovei pe baza capacității sale de a îndeplini criteriile stabilite de Consiliul European la Copenhaga în 1993, precum și la Madrid în 1995, în special în ceea ce privește capacitatea administrativă a țării. Avizul ține seama, de asemenea, de eforturile Moldovei de implementare a obligațiilor care îi revin în temeiul Acordului de asociere (AA), inclusiv al zonei de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare (DCFTA). Comisia va evalua impactul aderării Moldovei asupra domeniilor de politică ale UE într-o etapă ulterioară.