logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Angajații Curții de Conturi au participat la instruiri la Centrul de Excelență în Finanțe din Ljubljana, Slovenia


https://www.ccrm.md/ro/angajatii-curtii-de-conturi-au-participat-la-instruiri-la-80_92688.html

Angajații Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) au participat la două sesiuni de instruire organizate de către Centrul de Excelență în Finanțe din Ljubljana, desfășurate în perioada 21-23 februarie curent.

Angajații Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) au participat la două sesiuni de instruire organizate de către Centrul de Excelență în Finanțe din Ljubljana, desfășurate în perioada 21-23 februarie curent.

Primul atelier de lucru cu genericul „Pregătirea formatorilor: schimbul de cunoștințe și abilități de prezentare” a întrunit 13 participanți din Moldova, România, Bulgaria, Slovenia, Georgia, Mongolia, Croația, Kosovo, Bosnia și Herțegovina, Armenia, etc.

Evenimentul s-a desfășurat în formă interactivă, fiind realizate mai multe exerciții practice, prezentări din partea participanților, discuții și schimb de experiență și practici privind mecanismele de instruire, formare și prezentare.

În cadrul atelierului au fost abordate subiecte relevante pentru îmbunătățirea abilităților de predare. De asemenea, au fost discutate modalitățile și tipurile de învățare, activitățile, metodele și stilurile de instruire, și prezentare în funcție de categoria participanților, instrumentele care pot contribui la facilitarea prezentării, tehnicile și necesitatea formării încrederii, etc.

În context, angajata CCRM, Natalia Balaban-Uncu, șefă de Direcție, a oferit o prezentare privind importanța auditului TI pentru îmbunătățirea performanței, bunei guvernanțe, securității și, respectiv a calității serviciilor publice, rolul auditului TI în asigurarea exercitării mandatului instituției supreme de audit.

Cel de-al doilea atelier de lucru privind auditul de performanță a fost destinat auditorilor interni și auditorilor externi din țările Balcanice, Georgia și Republica Moldova.

În cadrul atelierului au fost analizate conceptele  și instrumentele utilizate în auditul performanței și modul în care acestea diferă de un audit de conformitate, audit al situațiilor financiare și audit bazat pe sistem. De asemenea, s-a examinat modul de definire a domeniului și designului unui audit de performanță. 

Participanții au abordat aspecte legate de asigurarea calității și controlul calității în auditul performanței, utilizarea instrumentelor analitice pentru formarea constatărilor, concluziilor și recomandărilor ca parte a raportului de audit.