logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Acțiunile de implementare a cerințelor UE, discutate de Grupul de lucru privind controlul financiar


https://www.ccrm.md/ro/actiunile-de-implementare-a-cerintelor-ue-discutate-de-grupul-80_92812.html

Reprezentanții Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) au participat astăzi, 16 mai, la ședința Grupului de lucru 32 „Control financiar”, organizată în incinta Ministerului Finanțelor.

Reprezentanții Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) au participat astăzi, 16 mai, la ședința Grupului de lucru 32 „Control financiar”, organizată în incinta Ministerului Finanțelor.

În cadrul ședinței, participanții au pus în discuție aspecte practice legate de contribuția instituțiilor la elaborarea propunerilor la Planul național de acțiuni privind realizarea criteriilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și privind implementarea Acordului de Asociere RM – UE pentru anii 2023 – 2027, aferente domeniului de responsabilitate a Grupului de lucru 32.

Propunerile urmează a fi elaborate în baza concluziilor Comisiei Europene (CE) expuse în Rapoartele din iunie 2022 și februarie 2023, angajamentelor Republicii Moldova asumate prin Acordul de Asociere și Agenda de Asociere 2021-2027, precum și necesitățile de transpunere a Directivelor UE.

Menționăm că, în contextul contribuției pentru Capitolului 32. Control financiar, Compartimentul II Auditul extern, CCRM a propus un șir de acțiuni, menite să contribuie la îndeplinirea cerințelor CE.  Aceste acțiuni au drept scop promovarea independenței CCRM sub toate aspectele: funcțional, financiar și structural și se bazează pe recomandările evaluării internaționale „peer review” a Curții de Conturi, efectuată sub egida SIGMA – inițiativei comune a CE și OECD.