logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

28–29 august 2008 Şedinţa Comitetului de Coordonare


https://www.ccrm.md/ro/2829-august-2008-sedinta-comitetului-de-coordonare-80_13.html

  28–29 august 2008 Şedinţa Comitetului de Coordonare 

  În perioada 28-29 august 2008, la Stockholm, Suedia, a avut loc Şedinţa a III-a a Comitetului de Coordonare a Proiectului „Cooperare pentru dezvoltarea instituţională a Curţii de Conturi a Republicii Moldova”. În cadrul şedinţei s-a raportat despre progresele înregistrate la realizarea planului de implementare pentru prima jumătate a anului 2008, precum şi au fost determinate activităţile planificate pentru a doua jumătate a anului. Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătăţirea capacităţii Curţii de Conturi de a efectua audite mai bune şi a promova o răspundere mai mare şi management mai eficient al finanţelor publice. Cooperarea dintre CCRM şi ONAS se axează în special pe aspectele de asigurare a profesionalismului în domeniul auditului financiar /al regularităţii, dar include şi un şir de puncte aferente consolidării instituţionale a Curţii de Conturi. Printre progresele obţinute au fost menţionate elaborarea noului proiect de Lege cu privire la Curtea de Conturi în conformitate cu standardele internaţionale care a fost transmis oficial Parlamentului Republicii Moldova pentru a iniţia procedura de aprobare. În ceea ce priveşte asigurarea profesionalismului, conceptul auditului regularităţii a fost introdus mai departe şi testat în cadrul auditelor pilot de atestare. Pentru a promova un impact mai bun al activităţii CCRM, a fost utilizată o structură nouă şi mai accesibilă a Raportului anual cu privire la managementul resurselor financiare publice prezentat Parlamentului. De asemenea a fost stabilită o delimitare mai clară între răspunderea proprie a Preşedintelui CCRM în calitate de executor de buget şi rolul acestuia în calitate de „ochi de veghe” al Parlamentului.