Actualizat: Marți, 16 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Prezentarea raportul asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exerciţiul bugetar 2007

  • 03.07.2008
  • 1957

   La data de 03 iulie 2008, în cadrul Şedinţei în plen a Parlamentului Republicii Moldova, Dna Ala Popescu, Preşedintele Curţii de Conturi, în conformitate cu art.3 (2) al Legii privind Curtea de Conturi , a prezentat Raportul asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exerciţiul bugetar 2007. Raportul este o analiză sintetică a rezultatelor controalelor asupra modului de gestionare a mijloacelor financiare publice în anul gestionar 2007, exercitate în perioada 2007 (semestrul II) – 2008 (semestrul I) în conformitate cu Programele activităţii de control/audit pe anii 2007 şi 2008, aprobate în cadrul şedinţelor Curţii de Conturi. Raportul include şi rezultatele a 10 misiuni de audit, scopul cărora a fost oferirea unei asigurări rezonabile că rapoartele financiare întocmite oferă o imagine veridică, autentică şi completă sub toate aspectele semnificative, iar operaţiunile economice au fost efectuate în conformitate cu cadrul legal şi regulamentar. Misiunile de audit au fost efectuate în cadrul realizării obiectivelor Planului de Dezvoltare Strategică a Curţii de Conturi (PDS) privind asigurarea profesionalismului şi dezvoltarea capacităţilor aparatului de control al Curţii de Conturi de a exercita audite.
De asemenea raportul include în anexă un capitol prin care Curtea de Conturi informează factorii interesaţi (Parlamentul RM, societatea civilă) asupra succeselor realizate în procesul reformării instituţionale, precum şi asupra modului în care şi-a gestionat propriile resurse (umane, financiare, materiale).

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY