Actualizat: Marți, 16 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Peste 18 milioane de lei a costat bugetul municipal, în perioada 2019 -2022, indemnizațiile celor 51 de consilieri municipali

În perioada 2019 – 2022, din bugetul municipal au fost achitate indemnizații în sumă de 18 296 643 de mii de lei pentru cei 51 de consilieri municipali. În 2019 – 498 498,00 lei,  2020 – 4 377 412,00;  2021 – 4 669 133,00;  2022 – 8 751 600,00 lei, potrivit informației oferită GAZETEI de Chișinău de către secretarul interimar al Consiliului Municipal Chișinău (CMC), Adrian Talmaci. La sfârșitul ultimei ședințe a CMC, din 29 decembrie 2022, 33 de consilieri municipali au votat pentru majorarea indemnizațiilor de la 3.300 de lei pentru o ședință la 4.000 de lei. Proiectul de decizie nu a fost semnat de secretarul CMC, Adrian Talmaci, și de către președintele ședinței CMC din 29 decembrie 2022, Aliona Mandatîi, dar a fost transmis la reexaminare.

Potrivit aceleiași solicitări de informație, indemnizația consilierilor din CMC este calculată și achitată conform prevederilor Deciziei nr.8/32 din 19 iunie 2020 „Cu privire la stabilirea indemnizațiilor de ședință pentru aleșii locali” în mărime de 3.300 de lei pentru fiecare zi de ședință.

Menționăm că raportul Curții de Conturi al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea nr. 53 din 19 septembrie 2022, cataloghează aprobarea Deciziei CMC din 19 iunie 2020 drept una ilegală ce nu poate fi aplicată.

Conform aceluiași raport, pct. 14, VI Recomandări, cu referire la acest subiect, Curtea de Conturi a recomandat Primarului general al mun. Chișinău și Consiliului municipal Chișinău „suspendarea aplicării, până la revizuirea și corelarea cu cadrul legal existent, a Deciziei CMC nr. 8/32 din 19.06.2020 privind modul de calculare a indemnizațiilor de participare la ședințe a consilierilor locali (pct. 4.2.12.)” 

OTC al Cancelariei de Stat nu prezintă argumentele ce ar justifica motivele care au împiedicat identificarea abaterilor de la cadrul legal

Totodată, prin Hotărârea nr. 53 din 19 septembrie 2022 (pct. 2.4.), Raportul menționat a fost remis Cancelariei de Stat și Oficiului teritorial Chișinău (OTC) al Cancelariei de Stat  „pentru informare și revizuirea cadrului normativ, în scopul reglementării modului de calculare și stabilire aleșilor locali a limitelor cuantumului indemnizațiilor zilnice pentru participarea la ședințele ordinare și extraordinare ale consiliilor locale”, Cancelaria și Oficiul teritorial Chișinău urmând să informeze trimestrial, în termen de 12 luni, Curtea de Conturi despre acțiunile întreprinse. 

Remarcăm că, în pofida recomandărilor Curții de Conturi, Primarul general al mun. Chișinău și, în special Consiliul municipal Chișinău, nu au suspendat decizia respectivă.

Respectiv, potrivit surselor Gazetei de Chișinău, în luna decembrie 2022 pentru 13 zile de ședință aleșii locali au ridicat fiecare câte 42.900 de lei.

Gazeta de Chișinău a solicitat Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat să-și expună atitudinea privind acest caz, însă răspunsul oferit nu prezintă argumentele ce ar justifica motivele care au împiedicat identificarea abaterilor de la cadrul legal și exercitarea controlului de legalitate a deciziei aprobate.

Mai nou, la sfârșitul ultimei ședințe a CMC, din 29 decembrie 2022, 33 de consilieri municipali au votat pentru majorarea indemnizațiilor de la 3.300 de lei pentru o ședință la 4.000 de lei. Astfel, consilierii locali au votat modificări la Decizia CMC 8/32 din 19 iunie 2020, pe care Curtea de Conturi a Republicii Moldova a calificat-o drept una ilegală.

Oficiul teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, întrebat de Gazeta de Chișinău, a omis să răspundă care vor fi acțiunile sale în acel din urmă caz, menționând doar că în Registrul de Stat al actelor locale la data de 11.01.2023 nu era/este publicată decizia CMC privind modificarea/completarea /abrogarea deciziei CMC nr. 8/32 din 19.06.2020.

Talmaci și Mandatîi nu au semnat proiectul de decizie din 29 decembrie 2022

Totodată, proiectul de decizie nu a fost contrasemnat de secretarul CMC, Adrian Talmaci, ne-a informat, printr-un răspuns la solicitarea GAZETEI de Chișinău, funcționarul P. Bojoga.

Șefa-adjunctă a Direcției Management Financiar, Ana Slivca, a spus pentru GAZETA că „nu s-au majorat indemnizațiile consilierilor municipali, deoarece Decizia nu a fost semnată de către secretarul CMC, Adrian Talmaci, și de președintele ședinței CMC din 29 decembrie 2022, Aliona Mandatâi, și a fost dată la reexaminare. La următoarea ședință a CMC, când va avea loc, va fi pusă pe ordinea de zi pentru a fi reexaminată. A rămas în vigoare Decizia din 19 iunie 2020, potrivit căreia consilierii municipali primesc câte 3300 de lei pe zi de ședință.”

Potrivit Anei Slivca, cea mai mare indemnizație ridicată de consilieri anul trecut a fost în decembrie, când au avut loc opt zile de ședință, și fiecare consilier a ridicat câte 26 400 de lei fiecare. „În celelalte luni au fost câte 5, 6 zile de ședință. În decembrie au fost opt zile de ședință. Atunci s-a aprobat bugetul municipal”, a menționat Ana Slivca.

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY