Actualizat: Joi, 09 Decembrie 2021
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Modul de funcționare și gestionare a platformei de interoperabilitate necesită îmbunătățire

  • 17.11.2021
  • 300

Pentru maximizarea potențialului social și economic al tehnologiilor informației și comunicațiilor, este esențial să se acționeze în direcția interoperabilității, concluzionează auditorii Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM).

În context, CCRM a prezentat astăzi, 17 noiembrie, în cadrul Comisiei de control al finanțelor publice (CCFP), Raportul auditului performanței „În ce mod măsurile întreprinse pentru implementarea cadrului de interoperabilitate contribuie la asigurarea eficientă a schimbului de date și a interoperabilității între sistemele informaționale aplicate în sectorul public?”.

Principalele concluzii și constatări ale raportului de performanță au fost prezentate de către Viorel Chetraru, Vicepreședinte al CCRM și auditorii responsabili de misiunea de audit.

Echipa CCRM a informat CCFP, că implementarea cadrului de interoperabilitate urmează să faciliteze prestarea eficientă a serviciilor publice, atât în mod tradițional, cât şi în mod electronic, sporind performanța Guvernului, datorită unui schimb de date eficient în cadrul sectorului public, precum şi între sectorul public şi cel privat. Totodată, cadrul de interoperabilitate vizează un șir de măsuri necesare pentru asigurarea interoperabilității, grupate pe 4 niveluri și anume: legislativ, tehnic, semantic și organizatoric.

Achiziția platformei de interoperabilitate, inclusiv a dezvoltărilor acesteia, a fost realizată în perioada anilor 2014-2016 de către Agenția de Guvernare Electronică în cadrul Proiectului e-Transformare a Guvernării, finanțată din creditul Băncii Mondiale. Costul implementării Platformei a constituit peste 20 mil. lei, iar pentru menținerea acesteia, pe parcursul anilor 2018-2020, au fost efectuate cheltuieli în valoare de peste 4 mil. lei.

Generalizând constatările auditului, se atestă că, per ansamblu, cu unele rezerve de îmbunătățire, au fost asigurate condiții necesare în vederea obținerii rezultatelor scontate aferente implementării Cadrului de interoperabilitate, fapt susținut de: instituirea, funcționarea platformei de interoperabilitate (MConnect), stabilirea unui cadru normativ aferent funcționării și utilizării acesteia, a autorităților responsabile, utilizarea platformei de către unele autorități, instituții publice și cele private pentru asigurarea schimbului de date etc.

Totodată, auditul a relevat că, deși au fost înregistrate anumite rezultate tangibile, acestea nu s-au soldat în deplină măsură cu impactul scontat, fapt generat și de nivelul relativ redus de conectare și de valorificare de către autoritățile și instituțiile publice a platformei de interoperabilitate, inclusiv de asigurare a disponibilității datelor deținute în SI prin intermediul acesteia, utilizarea în paralel a modului tradițional de schimb/acces la date, neasigurarea în deplină măsură a condițiilor aferente protecției datelor cu caracter personal.

Astfel, printre cele mai importante carențe se menționează:

  • problema disponibilității și schimbului de date în sectorul public a fost abordată în cadrul documentelor de politici, acte normative, aceasta nu a fost integral soluționată, unele autorități în continuare neasigurând disponibilitatea datelor gestionate/administrate;
  • instituirea platformei de interoperabilitate (MConnect) în anul 2014 și pilotarea îndelungată a acesteia până în anul 2019 au fost realizate în lipsa cadrului normativ necesar, fapt ce a condiționat utilizarea discreționară a acesteia;
  • carențele cadrului normativ aferent modului de organizare, implementare și funcționare a platformei MConnect, activitatea insuficientă, după caz, ineficientă a organelor implicate, inclusiv lipsa unui mecanism de monitorizare, coordonare și control eficient și adecvat de aplicare a Cadrului de interoperabilitate, au condiționat limitarea eficacității platformei;
  • deși a fost implementată platforma de interoperabilitate MConnect, modul de implementare și gestionare a acesteia, îndeosebi a componentei Catalogul semantic, nu asigură în deplină măsură atingerea scopului propus;
  • utilizarea sporadică şi lipsită de o coordonare șimonitorizare adecvată a platformei de interoperabilitate (MConnect) în perioada de referință de către autoritățile și instituțiile publice pentru asigurarea schimbului de date limitează eficiența şi eficacitatea acesteia;
  • ineficiența platformei de interoperabilitate implementată de Guvern, prin intermediul AGE, ca urmare a utilizării în paralel de către autoritățile și instituțiile publice a modului tradițional (pe hârtie), fie a mecanismelor alternative de schimb de date pentru colectarea datelor necesare în scopul luării unor decizii în sectorul corespunzător.

Pentru remedierea deficiențelor constatate, Curtea de Conturi a înaintat autorităților responsabile recomandări menite să îmbunătățească modului de funcționare și gestionare a platformei guvernamentale pentru eficientizarea modului de prestare a serviciilor publice.

În cadrul audierilor s-a accentuat atât importanța tematicii abordate de audit, cât și activitățile ulterioare necesare pentru asigurarea dezvoltării și valorificării platformei.

RAPORT

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY