Actualizat: Vineri, 19 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Experienţă în implementarea şi dezvoltarea auditelor performanţei ca reacţie la provocările şi oportunităţile în cadrul unui mediu de schimbare

  • 28.04.2009
  • 2563

      
   
   În zilele de 27-29 aprilie 2009, o delegaţie a Curţii de Conturi a Republicii Moldova participă la Seminarul internaţional privind auditul performanţei, organizat de ISA a Cehiei, la Praga.
     Seminarul este pregătit în strînsă cooperare cu ONA al Regatului Unit al Marii Britanii, Curtea de Audit a Olandei, Curtea de Conturi Europeană şi ISA a Germaniei. Seminarul face parte din evenimentele de instruire organizate de EUROSAI. 


În cadrul Seminarului sînt abordate următoarele 4 Teme:

   1.  Planificarea strategică a auditelor performanţei
   2.  Elaborarea întrebărilor de audit 
  3. Aspecte tehnice în pregătirea auditelor performanţei (stabilirea indicatorilor de performanţă, a criteriilor de audit, evaluarea probelor în comparaţie cu criteriile etc.) 
  4. Introducerea aspectului calităţii în procesul de audit al performanţei (inclusiv managementul riscurilor). 

Prin aceste teme, se urmăreşte:

  • evitarea repetării aspectelor deja abordate în timpul seminarelor desfăşurate anterior la tema auditul performanţei;
  • identificarea temelor privind auditul performanţei, care prezintă interes pentru ISA;
  • concentrarea pe procedurile metodologice, astfel încît lecţiile învăţate la seminar să poată fi aplicate direct de către participanţi la efectuarea auditelor performanţei; 
  • schimbul de experienţă privind modul în care ISA fac faţă cerinţelor din Liniile directoare de implementare ale INTOSAI pentru efectuarea auditului performanţei (2004).
  • adaptarea seminarului pentru ca acesta să reflecte interesele şi solicitările participanţilor.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY