Actualizat: Luni, 15 August 2022
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Examinarea progreselor implementării Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive

  • 29.06.2022
  • 451

Deși au fost înregistrate anumite progrese tangibile în procesul de implementare a SIA GEAP, acestea nu s-au soldat în deplină măsură cu impactul scontat.

Concluzia a fost făcută de echipa Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), care a prezentat astăzi, 29 iunie, în cadrul ședinței Comisiei de control al finanțelor publice (CCFP), Raportul auditului performanței cu tema: „Măsurile întreprinse și resursele investite în implementarea și dezvoltarea Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) contribuie la atingerea scopului și obiectivelor stabilite?”.

Scopul auditului a fost de a evalua modul în care au fost create și îndeplinite condițiile prealabile necesare pentru asigurarea implementării, utilizării, gestionării și dezvoltării SIA GEAP, rezultatele înregistrate, cu identificarea riscurilor și vulnerabilităților ce pot afecta impactul scontat al acestui sistem,  precum și determinarea oportunităților de îmbunătățire pentru maximizarea beneficiilor sistemului.

Auditul a cuprins activitățile realizate, în perioada anilor 2017-2021, de către Cancelaria de Stat, Ministerul Economiei, Unitatea de Implementare a Proiectului de Ameliorare a Competitivității, Agenția Guvernare Electronică, Serviciul Tehnologii Informaționale și Securitate Cibernetică, Agenția Servicii Publice, registratorii SIA GEAP - autoritățile emitente de acte permisive, indicate în Nomenclatorul actelor permisive, precum și de autoritățile publice locale, care eliberează notificări de inițiere în activitatea de comerț.

Instituirea unui ghișeu unic, prin implementarea SIA GEAP, are menirea de a facilita procesul de eliberare a actelor atât pentru antreprenori, cât și pentru autoritățile publice emitente. SIA servește drept punct central pentru interconectarea autorităților publice și coordonarea activităților lor, astfel ca acestea să poată face schimb de informații, în scopul minimizării cantității informațiilor care trebuie să fie prezentate de solicitanți în vederea obținerii actelor permisive. Totodată, Registrul actelor permisive (RAP) format în baza SIA GEAP  urmează să constituie unica sursă oficială de date privind actele permisive emise în Republica Moldova.

Achiziția serviciilor de implementare a SIA GEAP, inclusiv a dezvoltărilor acestuia, s-a realizat în cadrul Proiectului  de Ameliorare a Competitivității II pentru perioada 2015-2021, finanțat din creditul Băncii Mondiale (BM), în perioada anilor 2016-2020. Costul total al implementării SIA, inclusiv mentenanța acestuia în perioada iulie 2018 – decembrie 2020, a constituit peste 16,0 mil. lei. Verificările auditului denotă unele carențe și neconcordanțe în cadrul normativ, cât și neajunsuri și disfuncționalități aferente modului de implementare, funcționare și utilizare a Sistemului, care diminuează impactul scontat al acestuia.

În opinia auditului, carențele și deficiențele constatate sunt determinate de un cumul de factori sistemici, principalii constând în: pregătirea insuficientă a procesului de instituire a SIA, exprimată prin analiza insuficientă a necesităților, resurselor și capacităților instituționale ale autorităților implicate; managementul insuficient al riscurilor aferente implementării și utilizării SIA; imperfecțiunea cadrului normativ și a celui regulator în domeniu; monitorizarea și controlul insuficient și ineficient din partea autorităților responsabile de implementarea SIA GEAP; insuficiența și ineficiența condițiilor pentru valorificarea SIA, reticența utilizării SIA de către unele autorități emitente de acte permisive și, ca efect, un nivel mediu de implementare și de valorificare a sistemului de către autoritățile și instituțiile publice responsabile, precum și utilizarea în paralel a modului tradițional de emitere a actelor permisive etc.

În context, auditul a formulat recomandări menite să genereze îmbunătățirea activității în domeniile auditate,  direcționate prioritar spre eliminarea carențelor și neconcordanțelor din cadrul normativ aferent procesului de gestionare și emitere a actelor permisive; îmbunătățirea, consolidarea cadrului normativ și regulator aferent funcționării Sistemului; responsabilizarea autorităților pentru utilizarea Sistemului; asigurarea sustenabilității SIA GEAP, inclusiv prin schimbări pozitive în comunicarea interinstituțională, intersectorială, ceea ce va genera posibilități de modernizare a serviciilor publice mai rapidă și calitativă, etc.

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY