logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Hotărârea nr.56 din 21 noiembrie 2022 cu privire la Raportul auditului conformității asupra cheltuielilor şi investițiilor capitale la întreprinderile de gaze naturale cărora le-au fost impuse obligații de serviciu public, precum și la întreprinderile înrudite, astfel cum sunt definite în Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale, inclusiv la cele deținute indirect

Nr. 56 din 21.11.2022
Recomandări: 6.


Recomandări(6)

Recomandarea: 1. să examineze constatările din prezentul Raport de audit cu elaborarea ulterioară a unui plan de acțiuni privind ameliorarea gestiunii economico-financiare a SA Moldovagaz și a întreprinderilor fondate de aceasta, inclusiv prin prisma prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1068 din 21.10.1998 „Cu privire la crearea în complexul de gaze al Republicii Moldova a unei societăți pe acțiuni moldo-ruse”;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 16.12.2023
Data implementării: 04.04.2023

Recomandarea: 2. să promoveze prin intermediul reprezentaților săi în organele de conducere ale SA Moldovagaz realizarea acțiunilor necesare pentru eliminarea deficiențelor expuse în prezentul Raport de audit;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 16.12.2023
Data implementării: 04.04.2023

Recomandarea: 3. să asigure inventarierea rețelelor de transport și distribuție a gazelor naturale construite din resursele bugetului public național;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 16.12.2023
Data implementării: 04.04.2023

Recomandarea: 4. să asigure identificarea și implementarea unui mecanism de evaluare și gestiune a rețelelor de gaze proprietate publică, inclusiv a celor fără proprietar înregistrat;

Autoritatea:Ministerul Energiei

Termen implementare: 16.12.2023
Data implementării: 16.12.2022

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 16.12.2023

Recomandarea: 5. să asigure coordonarea și promovarea pentru aprobare a cadrului normativ secundar de implementare a Legii nr.74 din 21.05.2020;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 16.12.2023
Data implementării: 03.03.2023

Recomandarea: 3. să asigure inventarierea rețelelor de transport și distribuție a gazelor naturale construite din resursele bugetului public național;

Autoritatea:Ministerul Energiei

Termen implementare: 16.12.2023