logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Hotărârea nr.48 din 02 septembrie 2022 cu privire la Raportul auditului conformității asupra administrării veniturilor publice de către Serviciul Vamal în anii 2020-2021

Nr. 48 din 02.09.2022
Recomandări: 15.


Recomandări(15)

Recomandarea: 2.5.1. Ministerului Finanțelor, pentru luare de atitudine, și se recomandă, conform competențelor atribuite, să promoveze realizarea măsurilor din Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, prevăzute la capitolul „Regimul vamal și facilitarea comerțului”, și a protocolului de amendare a Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului, în speță, adoptarea documentației unice pentru operațiunile de import, export și tranzit, menite să asigure facilitarea comerțului.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 30.04.2023

Recomandarea: 2.5.2. Ministerului Finanțelor, pentru luare de atitudine, și se recomandă, conform competențelor atribuite, să promoveze aprobarea normelor metodologice de evidență și raportare a veniturilor calculate și încasate din drepturile de import-export, inclusiv a Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea părții de venituri administrate de Serviciul Vamal la bugetul public național, în conformitate cu prevederile cadrului normativ.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 30.04.2023

Recomandarea: 2.5.3. Ministerului Finanțelor, pentru luare de atitudine, și se recomandă, conform competențelor atribuite, să promoveze asigurarea perfectării Notei de transfer pentru corectarea operațiunilor aferente drepturilor de import-export ale anului de execuție precedent, până la aprobarea Raportului privind executarea bugetelor componente ale bugetului public național.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 30.04.2023

Recomandarea: 2.6. Serviciului Vamal, pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit.

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.04.2023

Recomandarea: 1. Să realizeze sarcina de colectare a veniturilor la bugetul de stat în aspectul tipurilor de venituri administrate (pct.4.1.1-4.1.2).

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.04.2023

Recomandarea: 2. Să intensifice și să eficientizeze instrumentele de administrare în vederea colectării restanțelor și stingerii celor cu termenul de prescripție expirat (pct.4.1.1-4.1.2).

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.04.2023

Recomandarea: 3. Să asigure calcularea conformă a veniturilor, creanțelor, majorărilor de întârziere aferente obligațiilor vamale, prin funcționalitatea sistemului informațional (pct.4.2.1).

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.04.2023

Recomandarea: 4. Să intensifice controlul asupra activității comerciale externe, pentru asigurarea securității economice a statului, respectării şi executării legislației vamale (pct.4.1.4).

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.04.2023

Recomandarea: 5. Să asigure schimbul operativ de informații cu serviciile vamale ale altor state şi cu organizațiile internaționale în scopul plenitudinii încasării veniturilor la bugetul de stat și prevenirii fraudelor vamale (pct.4.1.4).

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.04.2023

Recomandarea: 6. Să asigure realizarea obiectivelor din Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, prevăzute la capitolul „Regimul vamal și facilitarea comerțului” și a protocolului de amendare a Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului, în speță adoptarea documentației unice pentru operațiunile de import, export și tranzit menite să asigure facilitarea comerțului (pct.4.3.4).

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.04.2023

Recomandarea: 7. Să asigure corectitudinea aplicării consecutive a metodelor de determinare a valorii în vamă a mărfurilor importate în situația în care nu poate fi aplicată metoda în baza valorii tranzacției, respectiv, în baza prețului efectiv plătit sau de plătit (pct.4.3.1-4.3.2).

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.04.2023

Recomandarea: 8. Să asigure funcționalitatea și aplicarea modulelor „Valoarea în vamă” și „SICOM” în vederea asigurării unui instrument eficient de gestionare a riscurilor de evaluare a mărfurilor importate și declarate, precum și a certificatelor de origine destinate pentru export (pct.4.3.3).

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.04.2023

Recomandarea: 9. Să intensifice controlul vamal în vederea atestării conformității certificatelor de origine prezentate organului vamal la importul de mărfuri (pct.4.3.3).

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.04.2023

Recomandarea: 10. Să asigure controlul asupra activității antrepozitelor vamale cu introducerea/scoaterea mărfurilor plasate în regimul zona economică liberă și ulterior efectuarea reexportului cu efect de suspendare totală sau parțială a drepturilor de import/export având drept scop îndeplinirea formalităților vamale (pct.4.4.1).

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.04.2023

Recomandarea: 11. Să identifice surse financiare în vederea creării sistemului informațional de analiză a riscurilor pentru planificarea controalelor ulterioare și în baza coeficientului total de risc atribuit de sistemul informațional de analiză a riscurilor și să efectueze controalele ulterioare în baza riscurilor identificate. (pct.4.5.3).

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 30.04.2023