logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Hotărârea nr.71 din 16 decembrie 2021 pentru aprobarea Raportului auditului performanței „Autoritățile competente au întreprins suficiente măsuri în vederea asigurării cetățenilor cu vaccinuri și atingerii imunității colective pentru combaterea infecției COVID-19?”

Nr. 71 din 16.12.2021
Recomandări: 24.

Misiunea de audit a fost realizată în conformitate cu Programele activității de audit pe anii 2020 și, respectiv, 20211, având drept scop colectarea datelor și informațiilor pertinente și exhaustive pentru susținerea constatărilor și concluziilor de audit, în vederea oferirii unei asigurări rezonabile privind întreprinderea de către autoritățile competente a măsurilor suficiente de asigurare a cetățenilor cu vaccinuri și de atingere a imunității colective pentru combaterea infecției COVID-19.

Auditul public extern s-a desfășurat potrivit Cadrului Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI, aplicat de Curtea de Conturi2, cadrului de reglementare intern și bunelor practici în domeniu.
Examinând Raportul de audit, constatările și concluziile care au fost comunicate în prealabil entităților vizate, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:

pandemia de coronavirus reprezintă o criză globală de sănătate, definitorie pentru timpurile noastre, și una dintre cele mai mari provocări din ultimele decenii. De la apariția sa la sfârșitul anului 2019, virusul SARS CoV-2 s-a răspândit pe toate continentele, iar umanitatea resimte o povară grea cauzată de numărul mare de îmbolnăviri și de pierderi de vieți omenești. Astfel, a apărut necesitatea de a întreprinde măsuri stringente în asigurarea vieții cetățenilor prin vaccinare. Vaccinul împotriva COVID-19 reprezintă un instrument de importanță majoră privind controlul și stoparea pandemiei, împreună cu testarea eficientă și respectarea măsurilor de prevenire.

1 Hotărârile Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit pe anul 2020” și nr.62 din 10.12.2020 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit pe anul 2021”, cu modificările ulterioare.
2 Aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020, în special ISSAI 100 „Principiile fundamentale pentru auditul sectorului public”; ISSAI 300 „Principiile fundamentale ale auditului performanței”; ISSAI 3000-3899 „Standarde ale auditului de performanță”; GUID 3910 „Concepte de bază privind auditul performanței”, GUID 3920 „Procesul de audit al performanței”


Recomandări(24)

Recomandarea: 1. să intensifice activitățile de de control în vederea respectării cerințelor Ordinului nr. 93 din 05.02.2021 „Cu privire la implementarea Planului naţional de imunizare anti-COVID-19” (4.1.-4.3.);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Termen implementare: 30.06.2023
Data implementării: 04.04.2022

Recomandarea: Ministerul Sănătății, de comun cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică: 1. să elaboreze și să asigure proceduri distincte și mecanisme fiabile privind evidența stocurilor de vaccin anti-COVID-19, inclusiv pentru cele cu termenul scatent la limita expirării, precum și a factorului de pierdere (4.1.1., 4.1.2.);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Termen implementare: 30.06.2023
Data implementării: 01.04.2022

Recomandarea: Agenția Națională pentru Sănătate Publică: 3. să intensifice activitățile de control intern la nivel central și teritorial privind distribuirea vaccinurilor și să asigure plenitudinea completării documentelor însoțitoare (4.1.1.);

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 30.06.2023
Data implementării: 01.04.2022

Recomandarea: 4. să asigure perfecționarea funcționalităților SIA RVC-19 cu referire la procedurile de reglementare, securizare, introducere și corectare a informațiilor (4.2.1., 4.2.2.);

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 30.06.2023
Data implementării: 01.04.2022

Recomandarea: 5. să elaboreze instrucțiuni scrise privind utilizarea SIA RVC-19 (4.2.1., 4.2.2.);

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 30.06.2023
Data implementării: 01.04.2022

Recomandarea: 6. să elaboreze și să aplice proceduri scrise privind desemnarea rolurilor în sistem la utilizarea SIA RVC-19 (4.2.1., 4.2.2

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 30.06.2023
Data implementării: 01.04.2022

Recomandarea: 7. să asigure evidența dozelor de vaccin, cantitativ și valoric, cu calcularea factorului de pierderi (4.1.1.);

Autoritatea:CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, R-NUL OCNIŢA

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 7. să asigure evidența dozelor de vaccin, cantitativ și valoric, cu calcularea factorului de pierderi (4.1.1.);

Autoritatea:CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, R-NUL DONDUŞENI

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 7. să asigure evidența dozelor de vaccin, cantitativ și valoric, cu calcularea factorului de pierderi (4.1.1.);

Autoritatea:CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, R-NUL CRIULENI

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 7. să asigure evidența dozelor de vaccin, cantitativ și valoric, cu calcularea factorului de pierderi (4.1.1.);

Autoritatea:CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, R-NUL ŞTEFAN VODĂ

Termen implementare: 30.06.2023
Data implementării: 15.04.2022

Recomandarea: 7. să asigure evidența dozelor de vaccin, cantitativ și valoric, cu calcularea factorului de pierderi (4.1.1.);

Autoritatea:CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, , R-NUL CAHUL

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 8. să intensifice activitățile de control pentru excluderea riscurilor privind administrarea vaccinurilor și introducerea datelor eronate în sistem (4.1.1.).

Autoritatea:CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MUN.BĂLŢI

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 8. să intensifice activitățile de control pentru excluderea riscurilor privind administrarea vaccinurilor și introducerea datelor eronate în sistem (4.1.1.).

Autoritatea:CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, R-NUL OCNIŢA

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 8. să intensifice activitățile de control pentru excluderea riscurilor privind administrarea vaccinurilor și introducerea datelor eronate în sistem (4.1.1.).

Autoritatea:INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎŞCANI, CHIŞINĂU

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 8. să intensifice activitățile de control pentru excluderea riscurilor privind administrarea vaccinurilor și introducerea datelor eronate în sistem (4.1.1.).

Autoritatea:INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ CIOCANA, CHIŞINĂU

Termen implementare: 30.06.2023
Data implementării: 23.03.2022

Recomandarea: 8. să intensifice activitățile de control pentru excluderea riscurilor privind administrarea vaccinurilor și introducerea datelor eronate în sistem (4.1.1.).

Autoritatea:INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ CENTRU, CHIŞINĂU

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 8. să intensifice activitățile de control pentru excluderea riscurilor privind administrarea vaccinurilor și introducerea datelor eronate în sistem (4.1.1.).

Autoritatea:CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, R-NUL ŞTEFAN VODĂ

Termen implementare: 30.06.2023
Data implementării: 15.04.2022

Recomandarea: 8. să intensifice activitățile de control pentru excluderea riscurilor privind administrarea vaccinurilor și introducerea datelor eronate în sistem (4.1.1.).

Autoritatea:CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, R-NUL DONDUŞENI

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 8. să intensifice activitățile de control pentru excluderea riscurilor privind administrarea vaccinurilor și introducerea datelor eronate în sistem (4.1.1.).

Autoritatea:CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, R-NUL NISPORENI

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 8. să intensifice activitățile de control pentru excluderea riscurilor privind administrarea vaccinurilor și introducerea datelor eronate în sistem (4.1.1.).

Autoritatea:CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, , R-NUL CAHUL

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 7. să asigure evidența dozelor de vaccin, cantitativ și valoric, cu calcularea factorului de pierderi (4.1.1.);

Autoritatea:CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TALMAZA

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 8. să intensifice activitățile de control pentru excluderea riscurilor privind administrarea vaccinurilor și introducerea datelor eronate în sistem (4.1.1.).

Autoritatea:CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TALMAZA

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 8. să intensifice activitățile de control pentru excluderea riscurilor privind administrarea vaccinurilor și introducerea datelor eronate în sistem (4.1.1.).

Autoritatea:CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, BĂCIOI

Termen implementare: 30.06.2023
Data implementării: 17.10.2022

Recomandarea: Ministerul Sănătății, de comun cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică: 2.să elaboreze și să aprobe în modul stabilit documentația privind gestiunea și exploatarea sistemului informațional SIA RVC-19 (4.2.1., 4.2.2.);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Termen implementare: 30.06.2023
Data implementării: 01.04.2022