logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Hoărârea nr.31 din 28 iunie 2020 cu privire la Raportul auditului conformității asupra managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat în anul 2020

Nr. 31 din 28.06.2021
Recomandări: 5.

Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20211, având drept scop oferirea asigurării rezonabile asupra conformității managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat realizat de Ministerul Finanțelor în anul 2020, precum și că raportarea este conformă ca parte a Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2020, în vederea formulării unei concluzii generale de audit și înaintarea, după caz, a recomandărilor relevante.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 400 și ISSAI 4000)2.
Examinând Raportul de audit, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:
Ministerul Finanțelor, în anul 2020, a asigurat gestionarea datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat în conformitate cu cadrul legal de reglementare a domeniului, fiind respectate limitele aprobate atât prin Legea bugetară anuală, cât

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.

Recomandări(5)

Recomandarea: 2.4. pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 09.01.2022

Recomandarea: 1. Să asigure în continuare controlul asupra expunerii portofoliului datoriei de stat la riscurile de rată a dobânzii, de refinanțare și valutare (pct. 4.1.1.)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 09.01.2022

Recomandarea: 2. Să asigure în continuare diversificarea instrumentelor de vânzare a instrumentelor datoriei de stat interne către potențialii investitori (pct. 4.1.2)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 09.01.2022

Recomandarea: 3. Să asigure în continuare, în comun cu organele de competență, întreprinderea unor măsuri rezultative în vederea recuperării la bugetul de stat a datoriilor beneficiarilor garantați și recreditați, în special a datoriilor cu termenul de achitare expirat (pct. 4.2.2 și pct. 4.3.1)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 09.01.2022

Recomandarea: 4. Să asigure, în comun cu autoritățile responsabile, întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea valorificării eficiente și implementării în termenele prevăzute a proiectelor finanțate din surse externe (pct. 4.1.3.)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 09.01.2022