logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Hotărârea nr. 23 din 10 iunie 2021 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2020

Nr. 23 din 10.06.2021
Recomandări: 1.

Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20201, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2020 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr. 2  din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.  

Recomandări(1)

Recomandarea: 2.4. pentru examinarea rezultatelor auditului public extern și implementarea recomandărilor de audit, precum și pentru înaintarea către Guvern a propunerilor de modificare a cadrului normativ în aspectul evaluării bunurilor confiscate și ținerii evidenței contabile a acestora de către organele abilitate cu funcții de confiscare și comercializare

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 02.01.2022
Data implementării: 24.12.2021