logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Hotărârea nr. 79 din 24 decembrie 2020 cu privire la aprobarea Raportului auditului conformității asupra alimentației copiilor în instituțiile de învățământ preșcolar și școlar

Nr. 79 din 24.12.2020
Recomandări: 48.

Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20201 și Standardelor Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit2, având drept scop evaluarea conformității alimentației copiilor în instituțiile de învățământ preșcolar și școlar din subordinea unităților administrativ-teritoriale de nivelurile I și II, inclusiv din mun. Chișinău.

1 Hotărârea Curţii de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2020”.
2 ISSAI 100, ISSAI 400 şi ISSAI 4000, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curţii de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declaraţiilor Profesionale ale INTOSAI”.

Recomandări(48)

Recomandarea: 2.4. pentru informare și implementarea recomandărilor din Raportul de audit privind ajustarea cadrului normativ aferent alimentației copiilor din instituțiile de învățământ general

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 2.5. pentru informare, asigurarea monitorizării periodice a respectării de către instituțiile de învățământ și agenții economici ce prestează servicii de alimentație publică în instituțiile de învățământ a Ordinului ministrului Sănătății nr.638 din 12.08.2016 și implementarea recomandărilor din Raportul de audit

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 2.5. pentru informare, asigurarea monitorizării periodice a respectării de către instituțiile de învățământ și agenții economici ce prestează servicii de alimentație publică în instituțiile de învățământ a Ordinului ministrului Sănătății nr.638 din 12.08.2016 și implementarea recomandărilor din Raportul de audit

Autoritatea:Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 2.7. pentru informare, examinare în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor menționate în Raportul de audit referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate în Raportul de audit, inclusiv de către instituțiile din subordine

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.EDINEŢ

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 2.7. pentru informare, examinare în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor menționate în Raportul de audit referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate în Raportul de audit, inclusiv de către instituțiile din subordine

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 2.7. pentru informare, examinare în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor menționate în Raportul de audit referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate în Raportul de audit, inclusiv de către instituțiile din subordine

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 2.7. pentru informare, examinare în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor menționate în Raportul de audit referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate în Raportul de audit, inclusiv de către instituțiile din subordine

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 2.7. pentru informare, examinare în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor menționate în Raportul de audit referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate în Raportul de audit, inclusiv de către instituțiile din subordine

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.SÂNGEREI

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 2.7. pentru informare, examinare în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor menționate în Raportul de audit referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate în Raportul de audit, inclusiv de către instituțiile din subordine

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 2.7. pentru informare, examinare în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor menționate în Raportul de audit referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate în Raportul de audit, inclusiv de către instituțiile din subordine

Autoritatea:PRIMĂRIA S. MĂGDĂCEȘTI, CRIULENI

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 2.7. pentru informare, examinare în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor menționate în Raportul de audit referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate în Raportul de audit, inclusiv de către instituțiile din subordine

Autoritatea:Consiliul Raional Strășeni

Termen implementare: 22.10.2021
Data implementării: 10.03.2021

Recomandarea: 2.7. pentru informare, examinare în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor menționate în Raportul de audit referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate în Raportul de audit, inclusiv de către instituțiile din subordine

Autoritatea:Primăria municipiului Soroca

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 2.7. pentru informare, examinare în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor menționate în Raportul de audit referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate în Raportul de audit, inclusiv de către instituțiile din subordine

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. IALOVENI

Termen implementare: 22.10.2021
Data implementării: 24.03.2021

Recomandarea: 2.7. pentru informare, examinare în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor menționate în Raportul de audit referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate în Raportul de audit, inclusiv de către instituțiile din subordine

Autoritatea:PRIMĂRIA MUN. COMRAT

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 2.7. pentru informare, examinare în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor menționate în Raportul de audit referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate în Raportul de audit, inclusiv de către instituțiile din subordine

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

Termen implementare: 22.10.2021
Data implementării: 26.04.2021

Recomandarea: 1. să examineze oportunitatea ajustării prevederilor Ordinul ministrului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016, asigurând stabilirea cantității alimentelor zilnic necesare pentru alimentarea elevilor din clasele I-XII, similar normelor stabilite pentru alimentarea copiilor din instituțiile de învățământ preșcolar (pct.4.2. și pct. 4.4.)

Autoritatea:Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 2. de comun cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, să asigure corelarea normativului financiar cu costurile pentru asigurarea cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil din instituțiile de învățământ (pct.4.1. și pct. 4.2.)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 3. de comun cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, să asigure fundamentarea economică a cheltuielilor ce trebuie acoperite prin normativul financiar pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ, aprobat prin Ordinul comun al ministrului Educației, Culturii și Cercetării și al ministrului Finanțelor nr. 13/6 din 11.01.2019 (pct.4.2.)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 4. să asigure fundamentarea economică și indicarea expresă a cheltuielilor aferente procesului de alimentare a copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ, care urmează a fi suportate din bugetul de stat, în cazul contractării serviciilor de alimentare de la agenții economici, cu examinarea ulterioară a necesității modificării modului de finanțare din buget a acestor cheltuieli (pct.4.4.)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 5. să coreleze cadrul normativ aferent achiziției publice la specificul achiziției serviciilor de alimentare a copiilor finanțate din bugetul de stat conform normativului financiar aprobat și priorității asigurării alimentării copiilor/elevilor(pct.4.4.)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 6. să revizuiască prevederile Codului fiscal în sensul aplicării corecte și uniforme a scutirilor și/sau calculelor TVA aferente prestării serviciilor de alimentație finanțate din buget, de către toți agenții economici indiferent de forma organizatorico-juridică a acestora (ÎS, ÎM, SRL, SA etc.) (pct.4.4.)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 22.10.2021
Data implementării: 08.04.2021

Recomandarea: 7. de comun cu Serviciul Fiscal de Stat, să asigure aplicarea de către agenții economici a echipamentelor de casă și control la încasările bănești în numerar aferente prestării serviciilor de alimentare a elevilor din instituțiile de învățământ general (pct.4.4.)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 22.10.2021
Data implementării: 08.04.2021

Recomandarea: 8. de comun cu CR Strășeni, să asigure fundamentarea beneficiilor economice, operaționale și sociale ale proiectului de externalizare a serviciilor de alimentație a copiilor/elevilor din r-nul Strășeni, precum și a modului de eliminare a mai multor riscuri constatate la implementarea acestui proiect (pct.4.5.)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 11. să asigure eficientizarea modului de prestare a serviciilor de alimentație a elevilor din instituțiile de învățământ, inclusiv de către ÎS/ÎM a căror fondator este CMC, cu instituirea unei evidențe conforme și separate a cheltuielilor înregistrate pentru diferite servicii prestate/produse vândute (pct.4.4.)

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

Termen implementare: 22.10.2021
Data implementării: 26.04.2021

Recomandarea: 9. să asigure respectarea cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil/elev din instituțiile de învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016 , precum și a normativului financiar alocat din bugetul de stat și cel local pentru finanțarea alimentației copiilor (pct.4.1. și pct.4.2.)

Autoritatea:PRIMĂRIA S. MĂGDĂCEȘTI, CRIULENI

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 9. să asigure respectarea cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil/elev din instituțiile de învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016 , precum și a normativului financiar alocat din bugetul de stat și cel local pentru finanțarea alimentației copiilor (pct.4.1. și pct.4.2.)

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 9. să asigure respectarea cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil/elev din instituțiile de învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016 , precum și a normativului financiar alocat din bugetul de stat și cel local pentru finanțarea alimentației copiilor (pct.4.1. și pct.4.2.)

Autoritatea:Primăria municipiului Soroca

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 9. să asigure respectarea cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil/elev din instituțiile de învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016 , precum și a normativului financiar alocat din bugetul de stat și cel local pentru finanțarea alimentației copiilor (pct.4.1. și pct.4.2.)

Autoritatea:PRIMĂRIA MUN. COMRAT

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 9. să asigure respectarea cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil/elev din instituțiile de învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016 , precum și a normativului financiar alocat din bugetul de stat și cel local pentru finanțarea alimentației copiilor (pct.4.1. și pct.4.2.)

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

Termen implementare: 22.10.2021
Data implementării: 26.04.2021

Recomandarea: 9. să asigure respectarea cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil/elev din instituțiile de învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016 , precum și a normativului financiar alocat din bugetul de stat și cel local pentru finanțarea alimentației copiilor (pct.4.1. și pct.4.2.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. IALOVENI

Termen implementare: 22.10.2021
Data implementării: 24.03.2021

Recomandarea: 9. să asigure respectarea cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil/elev din instituțiile de învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016 , precum și a normativului financiar alocat din bugetul de stat și cel local pentru finanțarea alimentației copiilor (pct.4.1. și pct.4.2.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 9. să asigure respectarea cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil/elev din instituțiile de învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016 , precum și a normativului financiar alocat din bugetul de stat și cel local pentru finanțarea alimentației copiilor (pct.4.1. și pct.4.2.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 9. să asigure respectarea cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil/elev din instituțiile de învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016 , precum și a normativului financiar alocat din bugetul de stat și cel local pentru finanțarea alimentației copiilor (pct.4.1. și pct.4.2.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.EDINEŢ

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 9. să asigure respectarea cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil/elev din instituțiile de învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016 , precum și a normativului financiar alocat din bugetul de stat și cel local pentru finanțarea alimentației copiilor (pct.4.1. și pct.4.2.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 9. să asigure respectarea cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil/elev din instituțiile de învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016 , precum și a normativului financiar alocat din bugetul de stat și cel local pentru finanțarea alimentației copiilor (pct.4.1. și pct.4.2.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.SÂNGEREI

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 9. să asigure respectarea cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil/elev din instituțiile de învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016 , precum și a normativului financiar alocat din bugetul de stat și cel local pentru finanțarea alimentației copiilor (pct.4.1. și pct.4.2.)

Autoritatea:Consiliul Raional Strășeni

Termen implementare: 22.10.2021
Data implementării: 10.03.2021

Recomandarea: 10. să asigure aplicarea conformă a procedurilor de achiziție publică a alimentelor în scopul eliminării procurării unor produse alimentare la prețuri majorate (pct.4.3.)

Autoritatea:PRIMĂRIA S. MĂGDĂCEȘTI, CRIULENI

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 10. să asigure aplicarea conformă a procedurilor de achiziție publică a alimentelor în scopul eliminării procurării unor produse alimentare la prețuri majorate (pct.4.3.)

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 10. să asigure aplicarea conformă a procedurilor de achiziție publică a alimentelor în scopul eliminării procurării unor produse alimentare la prețuri majorate (pct.4.3.)

Autoritatea:Primăria municipiului Soroca

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 10. să asigure aplicarea conformă a procedurilor de achiziție publică a alimentelor în scopul eliminării procurării unor produse alimentare la prețuri majorate (pct.4.3.)

Autoritatea:PRIMĂRIA MUN. COMRAT

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 10. să asigure aplicarea conformă a procedurilor de achiziție publică a alimentelor în scopul eliminării procurării unor produse alimentare la prețuri majorate (pct.4.3.)

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

Termen implementare: 22.10.2021
Data implementării: 26.04.2021

Recomandarea: 10. să asigure aplicarea conformă a procedurilor de achiziție publică a alimentelor în scopul eliminării procurării unor produse alimentare la prețuri majorate (pct.4.3.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. IALOVENI

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 10. să asigure aplicarea conformă a procedurilor de achiziție publică a alimentelor în scopul eliminării procurării unor produse alimentare la prețuri majorate (pct.4.3.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 10. să asigure aplicarea conformă a procedurilor de achiziție publică a alimentelor în scopul eliminării procurării unor produse alimentare la prețuri majorate (pct.4.3.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 10. să asigure aplicarea conformă a procedurilor de achiziție publică a alimentelor în scopul eliminării procurării unor produse alimentare la prețuri majorate (pct.4.3.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.EDINEŢ

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 10. să asigure aplicarea conformă a procedurilor de achiziție publică a alimentelor în scopul eliminării procurării unor produse alimentare la prețuri majorate (pct.4.3.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 10. să asigure aplicarea conformă a procedurilor de achiziție publică a alimentelor în scopul eliminării procurării unor produse alimentare la prețuri majorate (pct.4.3.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.SÂNGEREI

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 10. să asigure aplicarea conformă a procedurilor de achiziție publică a alimentelor în scopul eliminării procurării unor produse alimentare la prețuri majorate (pct.4.3.)

Autoritatea:Consiliul Raional Strășeni

Termen implementare: 22.10.2021
Data implementării: 10.03.2021