logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Hotărârea nr. 31 din 17 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului conformității eliberării documentelor permisive în construcție

Nr. 31 din 17.07.2020
Recomandări: 21.

Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programelor activității de audit a Curții de Conturi pe anii 2019 și 20201 și Standardelor Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit2, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile asupra conformității eliberării documentelor permisive în construcție la autoritățile administrației publice locale din municipiile Chișinău, Bălți și Edineț, precum și la alți participanți la proces.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit pe anul 2019”, Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020”.
2 ISSAI 100, ISSAI 400 și ISSAI 4000, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.

Recomandări(21)

Recomandarea: 2.3. pentru informare și implementarea recomandărilor din Raportul de audit, precum și se reiterează recomandarea nr.2.3. din Hotărârea Curții de Conturi nr.78 din 23.11.2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale s.Budeşti încheiate la 31.12.2017, privind elaborarea şi aprobarea, în comun cu Serviciul Fiscal de Stat, a metodei de determinare de către angajații autorităților publice locale şi ai Serviciului Fiscal de Stat a gradului de finalizare a construcției pentru impozitare, precum şi evaluarea în scopuri fiscale a acestor bunuri imobiliare

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 07.02.2021
Data implementării: 18.12.2020

Recomandarea: 2.2. pentru informare și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 07.02.2021
Data implementării: 02.09.2020

Recomandarea: 2.1. pentru informare, examinarea în ședințele consiliilor municipale a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor menționate în Raportul de audit referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor de audit înaintate

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.02.2021
Data implementării: 05.02.2021

Recomandarea: 2.1. pentru informare, examinarea în ședințele consiliilor municipale a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor menționate în Raportul de audit referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor de audit înaintate

Autoritatea:Primăria municipiului Edineț

Termen implementare: 07.02.2021

Recomandarea: 2.1. pentru informare, examinarea în ședințele consiliilor municipale a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor menționate în Raportul de audit referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor de audit înaintate

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Termen implementare: 07.02.2021
Data implementării: 21.10.2020

Recomandarea: 2.4. pentru informare și implementarea recomandărilor din Raportul de audit

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 07.02.2021
Data implementării: 29.01.2021

Recomandarea: 1. să asigure eliberarea documentelor permisive numai cu respectarea POT stabilite în regulamente, în vederea amenajării conforme a imobilului edificat, a parcărilor aferente și a utilităților publice;

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Termen implementare: 07.02.2021
Data implementării: 29.01.2021

Recomandarea: 1. să asigure eliberarea documentelor permisive numai cu respectarea POT stabilite în regulamente, în vederea amenajării conforme a imobilului edificat, a parcărilor aferente și a utilităților publice;

Autoritatea:Primăria municipiului Edineț

Termen implementare: 07.02.2021

Recomandarea: 1. să asigure eliberarea documentelor permisive numai cu respectarea POT stabilite în regulamente, în vederea amenajării conforme a imobilului edificat, a parcărilor aferente și a utilităților publice;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.02.2021
Data implementării: 05.02.2021

Recomandarea: 2. să actualizeze şi să adapteze documentația urbanistică la noile condiții economice, sociale şi tehnice;

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.02.2021
Data implementării: 05.02.2021

Recomandarea: 2. să actualizeze şi să adapteze documentația urbanistică la noile condiții economice, sociale şi tehnice;

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Termen implementare: 07.02.2021
Data implementării: 29.01.2021

Recomandarea: 2. să actualizeze şi să adapteze documentația urbanistică la noile condiții economice, sociale şi tehnice;

Autoritatea:Primăria municipiului Edineț

Termen implementare: 07.02.2021

Recomandarea: 3. să asigure evidența documentelor permisive cu respectarea cadrului legal-normativ

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.02.2021
Data implementării: 05.02.2021

Recomandarea: 3. să asigure evidența documentelor permisive cu respectarea cadrului legal-normativ

Autoritatea:Primăria municipiului Edineț

Termen implementare: 07.02.2021

Recomandarea: 4. să asigure eliberarea documentelor permisive în construcție doar cu respectarea strictă a codurilor de reglementare urbanistică, stabilite prin RLUMC, la utilizarea terenurilor pentru construcții din municipiu

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 07.02.2021
Data implementării: 05.02.2021

Recomandarea: 5. să asigure corespunderea persoanei care ocupă funcția de arhitect-șef al municipiului cerințelor și studiilor necesare, precum și executarea conformă a atribuțiilor de serviciu ale acestuia, în vederea neadmiterii cheltuielilor ineficiente și neregulamentare

Autoritatea:Primăria municipiului Edineț

Termen implementare: 07.02.2021

Recomandarea: 6. să revizuiască și să modifice cadrul legal în vederea informării și participării AAPL la terminarea lucrărilor și darea în exploatare a imobilelor de pe teritoriul administrativ al acestora, cu eliberarea unui aviz de către AAPL privind corespunderea construcției/bunului imobil documentelor permisive emise

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 07.02.2021
Data implementării: 17.09.2020

Recomandarea: 7. să revizuiască cadrul normativ în vederea reglementării procedurii de emitere a documentelor permisive persoanelor fizice și juridice private în cazul când proprietarii terenurilor sunt AAPL

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 07.02.2021
Data implementării: 17.09.2020

Recomandarea: 8. să revizuiască Programul pe termen mediu de elaborare a planurilor urbanistice pentru localități, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.493 din 04.07.2013, cu conformarea termenelor de implementare ținând cont de mijloacele financiare disponibile

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 07.02.2021
Data implementării: 17.09.2020

Recomandarea: 9. să aplice sancțiuni contravenționale în toate cazurile de constatare a abaterilor de la legislație la eliberarea documentelor permisive de către AAPL

Autoritatea:Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 07.02.2021
Data implementării: 02.09.2020

Recomandarea: 10. să analizeze aplicabilitatea prevederilor art.278 alin.(1) din Codul fiscal referitor la impozitarea imobilelor „aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% și mai mult”, impactul fiscal al implementării acestora, cu elaborarea și propunerea către Ministerul Finanțelor a unor modificări la Codul fiscal, care ar asigura impozitarea tuturor construcțiilor nefinalizate în baza unor criterii stabilite și simple de aplicat de către AAPL

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 07.02.2021
Data implementării: 29.01.2021