logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Hotărârea nr. 58 din 25 octombrie 2019 cu privire la Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în anul 2018

Nr. 58 din 25.10.2019
Recomandări: 4.

Misiunea de audit a fost efectuată în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop oferirea asigurării că formarea, utilizarea și raportarea fondurilor publice de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în anul 2018 s-au realizat conform  prevederilor actelor legislativ-normative în vigoare și actelor regulatorii interne ale entității.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 400 și ISSAI 4000)2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandări(4)

Recomandarea: 2.1. pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 22.05.2020
Data implementării: 08.05.2020

Recomandarea: 1. să asigure adoptarea cadrului regulator intern aferent procesului de raportare financiară, prin determinarea: setului de reguli, principii, etape și operațiuni conexe; subdiviziunilor structurale și persoanelor implicate în aceste procese; datelor-limită principale și responsabilităților delegate etc. (pct. 4.4.1.; pct.4.4.2.);

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 22.05.2020
Data implementării: 30.06.2020

Recomandarea: 2. să sesizeze autoritatea responsabilă în vederea examinării oportunității completării cadrului legal cu instrumente de combatere a cazurilor de nerespectare de către titularii de licență a termenelor de efectuare a plăților regulatorii (pct. 4.2.3.);

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 22.05.2020
Data implementării: 30.06.2020

Recomandarea: 3. să asigure ajustarea cadrului regulator intern aferent reglementării achizițiilor prin definirea clară a mecanismului de identificare și sistematizare a necesităților Agenției pentru planificarea realistă a cheltuielilor, precum și a achizițiilor de bunuri/servicii în concordanță cu acestea (pct. 4.3.1.; pct.4.3.3.);

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 22.05.2020
Data implementării: 08.05.2020