Actualizat: Marți, 16 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 34 din 25 iunie 2024 cu privire la Raportul de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării încheiate la 31 decembrie 2023

Nr. 34 din 25.06.2024
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4. pentru luare de atitudine, și se recomandă, conform competențelor delegate, examinarea rezultatelor auditului, cu aprobarea unui plan de măsuri în vederea întreprinderii acțiunilor de rigoare pentru implementarea următoarelor recomandări de audit.

Autoritatea:Ministerul Apărării


Recomandarea: 2.4.1. să finalizeze inventarierea bunurilor gestionate de Î.S. „Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională”, să le grupeze după domeniu public sau privat a statului și să decidă care din aceste bunuri vor fi depuse în capitalul social al întreprinderii, ținând cont de prevederile Legilor nr. 29/2018 și nr. 246/2017;

Autoritatea:Ministerul Apărării


Recomandarea: 2.4.2. pe măsura emiterii deciziei de modificare a valorii capitalului social, la înregistrarea la Agenția Servicii Publice a modificărilor la statutele întreprinderilor de stat să fie atașată și lista bunurilor depuse în acestea;

Autoritatea:Ministerul Apărării


Recomandarea: 2.4.3. să înregistreze la organele cadastrale bunurile imobile care sunt amplasate pe terenurile delimitate și înregistrate în Registrul bunurilor imobile;

Autoritatea:Ministerul Apărării


Recomandarea: 2.4.4. pe măsura delimitării terenurilor proprietate publică, să înregistreze la organele cadastrale drepturile patrimoniale asupra lor și asupra bunurilor imobile amplasate pe acestea;

Autoritatea:Ministerul Apărării


Recomandarea: 2.4.5. să efectueze casarea şi demolarea bunurilor imobile avariate pentru care au fost obținute autorizațiile de demolare;

Autoritatea:Ministerul Apărării


Recomandarea: 2.4.6. să efectueze expertiza tehnică specializată conform cadrului legislativ în vigoare privind exploatarea în continuare a celorlalte bunuri imobile care sunt în stare nesatisfăcătoare, dar nu se află în stare avariată, inclusiv privind evaluarea și identificarea volumului de resurse financiare necesare pentru aducerea lor în stare satisfăcătoare;

Autoritatea:Ministerul Apărării


Recomandarea: 2.4.7. pe măsura obținerii deciziei Cancelariei de Stat privitor la radierea ÎS „CCM VICHI” din Registrul de Stat al Unităților de Drept, să excludă valoarea capitalului social al acesteia din evidența sa contabilă;

Autoritatea:Ministerul Apărării


Recomandarea: 2.4.8. să definitiveze reorganizarea prin absorbție și transformare a ÎS „Combinatul de deservire socială” şi a ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” în Instituția Publică „Centrul de pregătire a specialiștilor şi de suport al Armatei Naționale”, în modul stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.698 din 11.07.2018, cu ajustarea înscrisurilor în Registrul de Stat al Unităților de Drept, deținut de Agenția Servicii Publice;

Autoritatea:Ministerul Apărării


Recomandarea: 2.5.1. Agenției Proprietății Publice, în comun cu Ministerul Apărării, pentru luare de atitudine, și se recomandă: să urgenteze întocmirea actelor de primire-predare a terenurilor gestionate de Ministerul Apărării către Agenția Proprietății Publice, cu încheierea ulterioară cu gestionarii terenurilor a contractelor de comodat privind folosirea terenurilor respective;

Autoritatea:Ministerul Apărării

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice


Recomandarea: 2.5.2. Agenției Proprietății Publice, în comun cu Ministerul Apărării, pentru luare de atitudine, și se recomandă: să înainteze către Agenția Proprietății Publice propuneri pentru completarea și ajustarea înscrisurilor din Anexele la Hotărârea Guvernului nr.161/2019 , pentru asigurarea plenitudinii datelor și înscrisurilor din acestea.

Autoritatea:Ministerul Apărării

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice


reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY