Actualizat: Marți, 16 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.30 din 19 iunie 2024 cu privire la Raportul de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale încheiate la 31 decembrie 2023

Nr. 30 din 19.06.2024
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4. Identificarea soluțiilor de transmitere în administrare a infrastructurii de transport și distribuție a gazelor naturale, construite din resursele bugetului public național;

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Autoritatea:Ministerul Energiei

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice


Recomandarea: 2.5.1. Elaborarea și implementarea unui Plan de acțiuni care să asigure darea în exploatare și transmiterea corespunzătoare a clădirii Parlamentului Republicii Moldova;

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale


Recomandarea: 2.5.2. Inventarierea și înregistrarea în evidența contabilă a patrimoniului de stat din administrarea Ministerului;

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale


Recomandarea: 2.5.3. Instituirea unei proceduri interne de verificare, monitorizare și raportare, care să asigure că subvențiile și granturile transferate beneficiarilor, prin intermediul Ministerului, sunt utilizate conform destinației;

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale


Recomandarea: 2.5.4. Elaborarea metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Agenția Navală și prezentarea spre aprobare a nomenclatorului serviciilor prestate și a tarifelor aferente;

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale


Recomandarea: 2.5.5. Revizuirea listei bunurilor imobile proprietate a statului, aflate în administrarea Ministerului, pentru promovarea modificărilor care se impun în cadrul normativ aferent;

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale


Recomandarea: 2.5.6. Evaluarea nivelului de implementare a reformei sectorului feroviar și a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, stabilirea și îndeplinirea acțiunilor necesare pentru atingerea obiectivelor conceptuale strategice trasate, cu asigurarea conformității privind administrarea patrimoniului public aferent;

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale


Recomandarea: 2.6. Asigurarea dării în exploatare a lucrărilor de construcție/reconstrucție a drumurilor publice în conformitate cu prevederile cadrului normativ aplicabil, inclusiv cu înlăturarea neconformităților depistate de Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică și cu obținerea concluziilor acestuia;

Autoritatea:Intreprinderea de Stat "Administratia de Stat a drumurilor"

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale


Recomandarea: 2.7. Asigurarea transmiterii volumelor și costurilor lucrărilor de reparație capitală efectuate la clădirile aflate la balanța altor autorități/instituții;

Autoritatea:Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Autoritatea:Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală


Recomandarea: 2.8. Actualizarea politicilor contabile cu reglementări privind reevaluarea periodică a mijloacelor fixe, conform normelor contabile aplicabile.

Autoritatea:Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică


reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY