Actualizat: Marți, 29 Noiembrie 2022
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărărea nr. 17 din 24 mai 2022 cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2021

Nr. 17 din 24.05.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 1. Să analizeze problemele procesului de stabilire, calculare și plată a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, cu întreprinderea acțiunilor concrete în scopul asigurării interacțiunii părților implicate, inclusiv consolidarea statutului Inspectoratului Social de Stat (Observația 5.1 – Secțiunea V);

Autoritatea:Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 17.12.2022

Recomandarea: 2. Să elaboreze și să înainteze propuneri de ajustare a cadrului normativ privind determinarea exhaustivă a categoriilor de angajați din aviația civilă ce au dreptul la stabilirea pensiei în condiții speciale (Observația 6.6. – Secțiunea VI);

Autoritatea:Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 17.12.2022

Recomandarea: 3. Să elaboreze reglementări exhaustive de stopare/sistare a plății pensiei unor angajați din aviația civilă în cazul reangajării în funcții ale căror condiții de muncă se încadrează în condiții speciale (Observația 6.6 – Secțiunea VI);

Autoritatea:Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 17.12.2022

Recomandarea: 4. Să analizeze modul de extindere a termenului de examinare a cererilor pentru stabilirea indemnizațiilor paternale, în scopul asigurării echitabile a prestației ce i se cuvine beneficiarului, corelativ cu contribuțiile reținute/achitate (Observația 5.4. – Secțiunea V);

Autoritatea:Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 17.12.2022

Recomandarea: 5. de comun cu Ministrul Finanțelor, să examineze cauzele problemelor aferente menținerii numărului de unități vacante, nivelului de fluctuație, precum și nereușitelor angajării personalului în cadrul CNAS și structurilor sale teritoriale, cu identificarea soluțiilor în acest sens (Observația 6.10 – Secțiunea VI);

Autoritatea:Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 17.12.2022

Recomandarea: 6. Să asigure completarea Normelor metodologice aferente modului de întocmire a Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru identificarea, evaluarea şi includerea în evidenţă și raportare separată a sumelor aferente indemnizaţiilor pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani și a indemnizațiilor pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani și 2 luni, cu reflectarea distinctă în rapoarte (Observația 5.3 – Secțiunea V);

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 17.12.2022

Recomandarea: 7. Să aducă în concordanță denumirea indicatorilor din rapoartele de executare a BASS și celor din planul de conturi contabile, cu cele prevăzute în cadrul legislativ (Observația 6.9. – Secțiunea VI);

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 17.12.2022

Recomandarea: 8. Să asigure acțiuni de responsabilizare a conducătorilor instituțiilor medicale, în scopul eficientizării controlului permanent asupra corectitudinii și plenitudinii datelor introduse în Portalul certificatelor de concediu medical, cu respectarea termenelor stabilite (Observația 6.7. – Secțiunea VI);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Termen implementare: 17.12.2022

Recomandarea: 9. Să evalueze și să eficientizeze, de comun cu părțile implicate, procesele aferente formării și schimbului de date privind decesul beneficiarilor de prestații sociale, în scopul excluderii cheltuielilor nejustificate ce se suportă din BASS (Observația 6.5. – Secțiunea VI);

Autoritatea:AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Termen implementare: 17.12.2022

Recomandarea: 10. Să întreprindă acțiuni pentru înregistrarea operativă a decesului persoanelor în Registrul de stat al populației (Observația 6.5. – Secțiunea VI);

Autoritatea:AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Termen implementare: 17.12.2022

Recomandarea: 11. Să ajusteze și să corecteze reflectarea datoriei aferente indemnizației de maternitate, ținând cont de documentele justificative existente (Observația 5.2 – Secțiunea V);

Autoritatea:CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE (CNAS)

Termen implementare: 17.12.2022

Recomandarea: 12. Să intensifice activitățile de control intern suplimentare/funcționale în procesul stabilirii și calculării indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă și a celor paternale pentru asigurarea respectării termenelor legale (Observația 5.4., 6.7. – Secțiunile V, VI);

Autoritatea:CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE (CNAS)

Termen implementare: 17.12.2022

Recomandarea: 13. Să asigure intensificarea activităților de control intern la stabilirea pensiilor pentru vechime în muncă militarilor și persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, la nivel teritorial și central (Observația 6.8. – Secțiunea VI);

Autoritatea:CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE (CNAS)

Termen implementare: 17.12.2022

Recomandarea: 14. Să eficientizeze activitățile de control intern privind integritatea dosarelor pentru bilete de tratament balneo-sanatorial (Observația 6.11. – Secțiunea VI).

Autoritatea:CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE (CNAS)

Termen implementare: 17.12.2022

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY