Actualizat: Duminică, 26 Iunie 2022
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.11 din 31 martie 2022 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale mun. Bălți încheiate la 31 decembrie 2020

Nr. 11 din 31.03.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.5. Ministerului Finanțelor, pentru informare și clarificarea, după caz, modificarea actelor normative în mod explicit, exhaustiv și extensiv prin care se reglementează dreptul de aplicare de către instituțiile/autoritățile publice a criteriilor suplimentare de atribuire a activului la mijloace fixe sau la stocuri de materiale circulante (în vederea asigurării aplicării uniforme a normei juridice de către toate instituțiile/autoritățile publice, inclusiv a criteriului valoric și de garanție aplicabil);

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 22.01.2023

Recomandarea: 2.6.1. examinarea în şedinţa Consiliului municipal Bălți a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Rapoartul de audit şi cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate;

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI

Termen implementare: 22.01.2023

Recomandarea: 2.6.2. asigurarea recunoașterii și contabilizării corecte a bunurilor materiale la grupele de conturi corespunzătoare de evidență a mijloacelor fixe și a acțiunilor, precum și a altor forme de participare în capital în interiorul țării;

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI

Termen implementare: 22.01.2023

Recomandarea: 2.6.3. inventarierea şi contabilizarea conformă a patrimoniului public local efectiv deținut (construcții, încăperi locative și nelocative);

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI

Termen implementare: 22.01.2023

Recomandarea: 2.6.4. asigurarea ajustării valorii uzurii acumulate pentru activele materiale utilizate și pentru investițiile capitale trecute în evidență la activele materiale (Azilul pentru animale);

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI

Termen implementare: 22.01.2023

Recomandarea: 2.6.5. asigurarea ajustării și aprobării uniforme, conform reglementărilor legale, a prevederilor politicilor de contabilitate ce țin de raportarea subvențiilor, pentru toate entitățile publice ale căror rapoarte financiare proprii se consolidează în raportul financiar al UAT mun. Bălți

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI

Termen implementare: 22.01.2023

Recomandarea: 2.6.6. implementarea unui sistem de control intern managerial viabil, prin descrierea și evaluarea următoarelor procese operaționale: investiții capitale, reparații capitale și curente; evidența investițiilor în instituțiile fondate; subvenții și transferuri de la buget; întocmirea și prezentarea rapoartelor financiare care urmează a fi consolidate.

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI

Termen implementare: 22.01.2023

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY