Actualizat: Duminică, 26 Iunie 2022
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.9 din 28 februarie 2022 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale raionul Ungheni încheiate la 31 decembrie 2020 (UAT/bugetul de nivelul II)

Nr. 9 din 28.02.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.6.1. examinarea în şedinţa Consiliului raional Ungheni a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele expuse în Raportul de audit şi cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate;

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

Termen implementare: 25.12.2022
Răspunsul autorității:
Președintele r. Ungheni nr. 98-02/1-17 din 12.04.2022
A fost emis planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor, a fost întocmit cu măsuri şi termeni de executare cu persoane responsabile de implementarea recomandărilor şi aprobat prin dispoziția președintelui raionului nr. 10-02/1-5 din 08.02.2022(se anexează); Planul a fost remis pentru executare la toate persoanele vizate cu recomandările observațiile și Raportul nr.9 din 28.02.2022 al CCRM; informatie privind recomandarile Hot.CCRM nr.9 si nr.10.pdf

Recomandarea: 2.6.2. implementarea unui sistem de control intern managerial viabil, asigurând identificarea proceselor operaţionale de bază şi descrierea acestora;

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

Termen implementare: 25.12.2022
Data implementării: 18.04.2022
Răspunsul autorității:
Președintele r. Ungheni nr. 98-02/1-17 din 12.04.2022
Prin dispoziția președintelui raionului nr.24-02/1-5 din 15.03.2022 a fost aprobat planul de acțiuni privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial pentru anul 2022 (se anexează); Președintele raionului a desemnat prin dispoziția nr.30-02/3-2 din 10.02.2022( se anexează), subdiviziunea organizațională responsabilă de coordonarea activităților de organizare, menținere şi dezvoltare a sistemului CIM în cadrul entității publice, aceste sarcini fiind exercitate de către auditorul intern;
Declarația de răspundere managerială pe anul 2020 - 2022 a fost publicată pe pagina web a Consiliului raional Ungheni;
informatie privind recomandarile Hot.CCRM nr.9 si nr.10.pdf

Recomandarea: 2.6.3. inventarierea şi contabilizarea conformă a patrimoniului public local (clădiri, terenuri, drumuri, infrastructura tehnico-edilitară a sistemelor publice de alimentare cu gaze, apă şi de canalizare, investiții în entitățile fondate etc.), a creanțelor și a datoriilor;

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

Termen implementare: 25.12.2022
Data implementării: 18.04.2022
Răspunsul autorității:
Președintele r. Ungheni nr. 98-02/1-17 din 12.04.2022
Prin decizia Consiliului raional nr.2/20 din 3.30.2022 cu privire la instituirea Comisiei de inventariere a bunurilor imobile proprietatea Consiliului raional (se anexează) a fost instituită Comisia de inventariere a bunurilor imobile:
A fost aprobată de către președintele raionului dispoziția nr.44-02/1-5 din 06.04.2022 cu privire la efectuarea inventarierii patrimoniului şi anume drumuri şi dispoziția nr.43-02/1-5 din 06.04.2022 cu privire la efectuarea inventarierii patrimoniului şi anume gazoducte;(se anexează);
Au fost analizate dosarele cadastrale de delimitare a dăinuirilor publice locale pe fiecare sector în parte. Au fost verificate în teritoriu parametrii tehnici a drumurilor locale cantitativ şi calitativ (lungimea şi lățimea părții carosabile, suprafețelor aferente a drumurilor, plantațiilor rutiere, acostamentele, rigolelor de evacuare a apelor) şi starea tehnică a acestora. Au fost actualizate unele măsurări.
Se analizează actele primare de recepție a gazoductelor, se verifică parametrii tehnici (lungimea gazoductelor. nodurile de evidență, accesoriile).(se anexează)
informatie privind recomandarile Hot.CCRM nr.9 si nr.10.pdf

Recomandarea: 2.6.4. revizuirea/monitorizarea respectării politicilor contabile și instituirea procedurilor care vor determina recunoașterea activelor conform metodelor și procedeelor de evaluare, cu înregistrarea ulterioară a valorii evaluate în evidența contabilă.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

Termen implementare: 25.12.2022
Răspunsul autorității:
Președintele r. Ungheni nr. 98-02/1-17 din 12.04.2022
La moment toate instituțiile din subordinea Consiliului raional au politici contabile aprobate în anul 2016 în afară de aparatul președintelui care a aprobat-o în anul 2015;
Pe parcursului anului 2022 toate instituțiile vor revizui politicile contabile cu instituirea procedurilor care vor determina recunoașterea activelor conform metodelor procedeelor de evaluare, cu înregistrarea ulterioară a valorii evaluate în evidenta contabilă; informatie privind recomandarile Hot.CCRM nr.9 si nr.10.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY