Actualizat: Luni, 27 Iunie 2022
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 5 din 17 februarie 2022 pentru aprobarea Raportului auditului conformității asupra realizării măsurilor de motivare și susținere financiară a personalului implicat în prevenirea, depistarea și tratamentul infecției COVID-19 și a măsurilor de supraveghere și monitorizare a persoanelor aflate în carantină

Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit public extern a fost realizată în temeiul Legii nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi1, precum și cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 400 și ISSAI 4000)2.
Auditul a avut drept scop evaluarea conformității utilizării resurselor financiare alocate pentru motivarea și susținerea personalului implicat în prevenirea, depistarea și tratamentul infecției COVID-19 și realizării măsurilor de supraveghere epidemiologică.
 Examinând rezultatele misiunii de audit realizate, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente la ședința publică, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:
anii 2020-2021 au fost marcați de pandemia COVID-19, perioadă în care autoritățile publice      și-au concentrat eforturile la gestionarea măsurilor sistemice de limitare a răspândirii infecției cu coronavirus, proces care a fost corelat cu motivarea și susținerea financiară a personalului implicat în prevenirea, depistarea și tratamentul infecției.
Măsurile de stimulare și susținere financiară a personalului medical au avut un rol important în abordarea provocărilor complexe și urgente care au decurs din suprasolicitarea cadrelor medicale, asigurând astfel continuitatea prestării serviciilor medicale pentru cetățeni. În aceste scopuri au fost mobilizate mijloace financiare în sumă de 1053,8 mil. lei și au fost întreprinse măsuri neîntârziate care, în unele cazuri, nu au fost însoțite de reglementări specifice situației pandemice.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit pe anul 2021”, cu modificările și completările ulterioare.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
Recomandarea: 1.1. să asigure informarea instituțiilor medico-sanitare publice spitalicești destinate internării pacienților cu COVID-19 referitor la rezultatele prezentului Raport de audit, cu înaintarea cerințelor privind documentarea conformă a întregului proces de motivare a personalului implicat în realizarea indicatorului de performantă profesională „Acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19” (pct. 4.1.1., pct. 4.1.2., pct. 4.1.3.);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


Recomandarea: 1.2. să solicite IMSP intensificarea monitorizării stării de sănătate a persoanelor aflate în carantină/autoizolare (pct. 4.3.3.);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


Recomandarea: 2.1. să asigure ajustarea acțiunilor de monitorizare a situației privind respectarea măsurilor de protecție de către persoanele aflate în regim de carantină/autoizolare (pct. 4.3.1.);

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne


Recomandarea: 2.2. să asigure elaborarea unui plan de acțiuni ce ar stabili activitățile, responsabilii și perioada în care angajații din subdiviziunile MAI să aibă acces în regim real de timp la evidențele persoanelor aflate în autoizolare/carantină, în vederea responsabilizării lor (pct. 4.3.2);

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne


Recomandarea: 3. în procesul de evaluare și monitorizare a IMSP, să asigure verificarea conformității stabilirii suplimentului la salariu pentru indicatorul de performanță profesională „Acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19” (pct. 4.1.1.);

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)


Recomandarea: 4.1. să asigure intensificarea acțiunilor de control intern în vederea respectării reglementărilor privind: emiterea și ajustarea ordinelor de desemnare a persoanelor antrenate în tratamentul pacienților infectați cu COVID-19 (pct. 4.1.1.);

Autoritatea:IMPS Spitalul Raional Florești


Recomandarea: 4.1. să asigure intensificarea acțiunilor de control intern în vederea respectării reglementărilor privind: emiterea și ajustarea ordinelor de desemnare a persoanelor antrenate în tratamentul pacienților infectați cu COVID-19 (pct. 4.1.1.);

Autoritatea:IMSP Spitalul Raional Orhei


Recomandarea: 4.1. să asigure intensificarea acțiunilor de control intern în vederea respectării reglementărilor privind: emiterea și ajustarea ordinelor de desemnare a persoanelor antrenate în tratamentul pacienților infectați cu COVID-19 (pct. 4.1.1.);

Autoritatea:IMSP Spitalul raional Strășeni


Recomandarea: 4.1. să asigure intensificarea acțiunilor de control intern în vederea respectării reglementărilor privind: emiterea și ajustarea ordinelor de desemnare a persoanelor antrenate în tratamentul pacienților infectați cu COVID-19 (pct. 4.1.1.);

Autoritatea:IMPS Spitalul Raional Anenii Noi


Recomandarea: 4.2. să asigure intensificarea acțiunilor de control intern în vederea respectării reglementărilor privind: evaluarea conformă a personalului implicat în realizarea indicatorului de performanță profesională „Acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19” (pct. 4.1.2.);

Autoritatea:IMPS Spitalul Raional Florești


Recomandarea: 4.2. să asigure intensificarea acțiunilor de control intern în vederea respectării reglementărilor privind: evaluarea conformă a personalului implicat în realizarea indicatorului de performanță profesională „Acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19” (pct. 4.1.2.);

Autoritatea:IMSP Spitalul Raional Orhei


Recomandarea: 4.2. să asigure intensificarea acțiunilor de control intern în vederea respectării reglementărilor privind: evaluarea conformă a personalului implicat în realizarea indicatorului de performanță profesională „Acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19” (pct. 4.1.2.);

Autoritatea:IMSP Spitalul raional Strășeni


Recomandarea: 4.2. să asigure intensificarea acțiunilor de control intern în vederea respectării reglementărilor privind: evaluarea conformă a personalului implicat în realizarea indicatorului de performanță profesională „Acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19” (pct. 4.1.2.);

Autoritatea:IMPS Spitalul Raional Anenii Noi


Recomandarea: 4.3. să asigure intensificarea acțiunilor de control intern în vederea respectării reglementărilor privind: examinarea proceselor-verbale ale comisiei de evaluare și validare a indicatorilor de performanță, cu emiterea ordinelor conducătorilor de stabilire/acordare a suplimentului la salariu (pct. 4.1.3.);

Autoritatea:IMPS Spitalul Raional Florești


Recomandarea: 4.3. să asigure intensificarea acțiunilor de control intern în vederea respectării reglementărilor privind: examinarea proceselor-verbale ale comisiei de evaluare și validare a indicatorilor de performanță, cu emiterea ordinelor conducătorilor de stabilire/acordare a suplimentului la salariu (pct. 4.1.3.);

Autoritatea:IMSP Spitalul Raional Orhei


Recomandarea: 4.3. să asigure intensificarea acțiunilor de control intern în vederea respectării reglementărilor privind: examinarea proceselor-verbale ale comisiei de evaluare și validare a indicatorilor de performanță, cu emiterea ordinelor conducătorilor de stabilire/acordare a suplimentului la salariu (pct. 4.1.3.);

Autoritatea:IMSP Spitalul raional Strășeni


Recomandarea: 4.3. să asigure intensificarea acțiunilor de control intern în vederea respectării reglementărilor privind: examinarea proceselor-verbale ale comisiei de evaluare și validare a indicatorilor de performanță, cu emiterea ordinelor conducătorilor de stabilire/acordare a suplimentului la salariu (pct. 4.1.3.);

Autoritatea:IMPS Spitalul Raional Anenii Noi


Recomandarea: 5. să asigure reexaminarea și ajustarea normelor interne privind stabilirea suplimentelor la salariu angajaților antrenați în acordarea asistenței medicale persoanelor cu COVID-19, în conformitate cu reglementările existente în acest sens (pct. 4.1.4.).

Autoritatea:IMSP Centrul Medicilor de Familie mun. Bălți


reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY