Actualizat: Marți, 16 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi a examinat rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor

  • 26.05.2023
  • 836

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, la data de 26 mai curent, a examinat Raportul auditul asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor (MF) încheiate la 31 decembrie 2022.

Potrivit Legii bugetului de stat pentru anul 2022, pentru realizarea obiectivelor și desfășurarea activităților operaționale, MF i-au fost aprobate alocații în cuantum de 1504,2 mil. lei, care pe parcursul anului au fost precizate în sumă de 1543,9 mil. lei, sau cu 39,7 mil. lei mai mult. Executarea de casă față de planul precizat s-a realizat la nivel de 91%.

În cadrul ședinței CCRM au fost prezentate cele mai relevante constatări de audit:

  • Instituțiile din subordinea MF n-au aplicat în mod regulamentar regulile generale de recunoaștere și clasificare a activelor nefinanciare și a cheltuielilor, fiind denaturate nesemnificativ soldurile unor grupuri de conturi din raportul financiar consolidat cu 9,5 mil. lei și respectiv 0,7 mil. lei.
  • În anul 2022 se atestă un nivel redus de executare a unor proiecte investiționale în cadrul unor instituții din subordinea MF, fapt care afectează realizarea în termen a obiectivelor stabilite, nefiind valorificate resurse financiare în sumă totală de 89,8 mil. lei.
  • Pentru reparația capitală a clădirii Serviciului Fiscal de Stat (SFS) amplasată în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr.9, în anul 2022 au fost aprobate resurse financiare în sumă de 50,2 mil. lei, cheltuielile executate însumând 0,2 mil. lei. Deși, până la 31 decembrie 2022, la obiectivul menționat s-au efectuat servicii de proiectare în sumă de 1,7 mil. lei, lucrările de reparație capitală nu au fost demarate, nefiind utilizată circa ½ din suprafața totală a clădirii de 9829 m2. Tergiversările constatate la demararea lucrărilor pot condiționa necesitatea actualizării costurilor estimate în anul 2020 ale proiectului, ca urmare a creșterii prețurilor la materialele de construcție cât și suportarea cheltuielilor suplimentare din buget.
  • O problemă identificată de audit ține de procesul de reorganizare instituțională a Serviciului Vamal. Astfel, în anul 2021 a demarat procesul de reorganizare, iar începând cu 01.07.2021, birourile vamale funcționează ca subdiviziuni teritoriale ale Aparatului central, fără statut de persoană juridică, ca urmare a fuzionării acestora în temeiul normei legale. Procesul de reformare a structurii organizaționale nu este finalizat, nefiind aprobate structura, statul de personal și schemele de încadrare pentru subdiviziunile teritoriale, proiectele de regulamente și fișele de post conform noii structuri.
  • În cadrul MF și SFS se atestă un nivel redus de asigurare cu concepte și regulamente ale sistemelor informaționale, care urmau a fi elaborate în temeiul Legii cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat nr.467/2003. De asemenea, în cadrul SFS auditul a relevat abordări neunivoce cu referire la contabilizarea sistemelor informaționale și a componentelor acestora, dezvoltarea unor sisteme necontabilizate și reflectarea în evidența contabilă a cheltuielilor aferente.
  • Un aspect important este situația privind creanțele executorilor judecătorești, auditul relevând o dinamică ascendentă a acestora care la 31.12.2022 au însumat 5,6 mil. lei, dintre care 3,9 mil. lei cu termenul de achitare expirat, fiind în creștere cu 1,7 mil. lei față de 31.12.2021 și cu 2,4 mil. lei față de 31.12.2020, formate în rezultatul avansării de către SFS a cheltuielilor către 110 executori judecătorești.
  • Potrivit declarației de răspundere managerială pentru anul 2022, sistemul de control intern managerial din cadrul MF și instituțiile din subordine este parțial conform Standardelor naționale de control intern în sectorul public. Auditul denotă că existența unor deficiențe la implementarea sistemului de control intern managerial a afectat gestionarea cheltuielilor, activelor nefinanciare și a creanțelor, fapt ce indică necesitatea întreprinderii măsurilor corespunzătoare în vederea consolidării acestuia.  

În vederea remedierii erorilor constatate de misiunea precedentă de audit, Curtea de Conturi a înaintat Ministerului Finanțelor și instituțiilor din subordine 9 recomandări. Din totalul recomandărilor, 6 au fost implementate, iar 3 - parțial implementate, nivelul de implementare fiind de 77,8 %.

Curtea de Conturi a conchis că probele de audit obținute au fost suficiente și adecvate pentru a oferi o bază pentru exprimarea opiniei fără rezerve asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31.12.2022.

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY