Actualizat: Duminică, 03 Decembrie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Constatările Curții de Conturi - surse temeinice ale studiului elaborat de Expert-Grup

  • 22.07.2022
  • 2042

Efectele corupției în cadrul administrării vamale implică un șir de riscuri, unele dintre care sunt importante pentru Republica Moldova, cum ar fi ratarea încasărilor de venituri în bugetul public. 

Aceste, și alte concluzii au fost prezentate la data de 21 iulie curent, în cadrul unei mese rotunde, organizate de către Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, la care a participat și reprezentantul Curții de Conturi a Republicii Moldova.

În cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele studiului „Riscurile de corupție în domeniul administrării vamale: cum presa și societatea civilă le poate monitoriza”, realizat cu suportul National Endowment for Democracy (NED).

Scopul evenimentului a fost de a dezbate public, alături de reprezentanții autorităților publice, societății civile și experți, lacunele legislative și instituționale care creează premise și riscuri de corupție în domeniul administrării vamale. De asemenea, au fost discutate recomandările destinate presei și societății civile privind monitorizarea și măsurarea fenomenului corupției.

Participanții la masa rotundă au fost informați despre constatările și consecințele comportamentului corupțional în vamă și formele pe care le poate lua corupția în cadrul administrării vamale.

La elaborarea studiului menționat au fost consultate un șir de documente, inclusiv și rapoartele Curții de Conturi. Astfel, Curtea de Conturi a constatat că un număr semnificativ de declarații este supus determinării valorii în vamă prin metoda „de rezervă”, fără să fie aplicate consecutiv celelalte metode prevăzute de legislație și fără identificarea automatizată a tranzacțiilor cu risc sporit de subevaluare vamală. O altă problemă identificată de Curtea de Conturi este nerealizarea unui control adecvat post-vămuire. De asemenea, auditul a constatat că în cadrul importului de ajutor umanitar cu acordarea facilităților fiscale au fost situații când bunurile declarate ca ajutor umanitar nu au întrunit criteriile stabilite în cadrul normativ. Au fost constatate și incoerențe între diferite acte normative care reglementează activitatea Serviciului Vamal, dar care la momentul actual deja au fost corectate.

Petru Rotaru, membru al CCRM a reiterat că, potrivit Raportului auditului conformității asupra administrării bugetului de stat de către Serviciul Vamal în anul 2019, Curtea de Conturi a constatat prezența unor nereguli și vulnerabilități, care reduc semnificativ gradul de conformitate al administrării vamale, având impact asupra nivelului de colectare a veniturilor în bugetul de stat, și exercitarea conformă a rolului de administrator de venituri.

De asemenea, dl Rotaru a menționat că și în anul curent, Curtea de Conturi desfășoară o misiune de audit „Auditul asupra conformității administrării veniturilor publice de către Serviciul Vamal în anii 2020-2021, inclusiv a facilităților vamale”. În context, auditorii CCRM au identificat unele rezerve pe anumite sectoare și anume, la capitolul administrarea veniturilor vamale, a relatat membrul Curții de Conturi.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY