Actualizat: Joi, 09 Decembrie 2021
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Constatările Curții de Conturi asupra situațiilor financiare ale Academiei de Științe a Moldovei discutate în ședința Comisiei parlamentare

  • 17.11.2021
  • 244

Comisia de control al finanțelor publice (CCFP) a solicitat Academiei de Științe a Moldovei (AȘM) să depună eforturi pentru implementarea tuturor recomandărilor de Curtea de Conturi.

Menționăm că, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat astăzi, 17 februarie, în cadrul CCFP, Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Academiei de Științe a Moldovei (AȘM) încheiate la 31 decembrie 2020.

Auditorii au relatat despre cele mai semnificative constatări identificate pe parcursul misiunii de audit. Conform rapoartelor financiare, bugetul AȘM pentru anul 2020 a fost precizat în sumă de 22,01 mil.lei și executat în sumă de 17,49 mil.lei, iar valoarea patrimoniului gestionat la 31.12.2020 a constituit 107,25 mil. lei.

Principalele aspecte problematice identificate se referă la procesul de gestionare și raportare a patrimoniului public, determinării valorii terenurilor, diminuării veniturilor și creanțelor, etc:

  • diminuarea valorii terenurilor cu peste 107 mil. lei, datorită neînregistrării a 17,6 ha;
  • majorarea investițiilor capitale în active în curs de execuție cu 71,4 mil. lei. Astfel, din anul 2012 nu au fost transmise la balanța LT Aristotel, din subordinea MECC, investițiile de 69,9 mil. lei. De asemenea, entitatea nu a confirmat utilizarea ulterioară a proiectele în sumă de 1,53 milioane lei, aferente elaborării documentelor de proiect pentru 3 obiective investiționale;
  • majorarea stocurilor cu 0,16 mil. lei ca urmare a înregistrării neregulamentare, în anii precedenți (până în anul 2013), a cheltuielilor suportate pentru serviciile de deservire a unor delegații;
  • diminuarea veniturilor și creanțelor cu suma de 0,33 mil. lei, ca rezultat al necalculării și neînregistrării la venituri a plății pentru anul 2020 pentru chiria încăperilor cu suprafața totală de circa 626 m2, situate în mun. Chișinău, utilizate de către o persoană terță, în baza unui contract de locațiune expirat.

Nu a fost posibilă  confirmarea valorii „Instalațiilor de transmisie” în sumă de 3,08 mil. lei și a „Stocurilor de materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou” în sumă de 1,81 mil. lei, din cauza evidenței și inventarierii neconforme.

Un exemplu al managementului ineficient al patrimoniului public poate servi Complexul de bunuri imobiliare din extravilanul comunei Băcioi. Astfel, ca urmare a unei colaborări instituționale deficitare între Academia de Științe a Moldovei și Agenția Proprietății Publice a fost admisă situația când administrator al terenului cu suprafață de 12,68 ha este Agenția Proprietății Publice, care însă nu a înregistrat drepturile patrimoniale asupra terenului în Registrul bunurilor imobile, iar clădirile aflate în evidența contabilă a Academiei, în sumă de 55,57 milioane lei, sunt nevalorificate.

O situație precară a fost constatată și în cazul asigurării bunei gestionări a terenurilor proprietate publică. Astfel, în anul 2019, Academia a exclus din evidența contabilă 33 de terenuri, în sumă totală de circa 318 milioane lei și cu suprafața totală de circa187 ha, în lipsa actelor de transmitere a terenurilor către Agenția Proprietății Publice, administrator al terenurilor respective.

În prezent, o parte din terenurile nominalizate se află în folosință temporară la unii agenți economici privați (în baza unor contracte de colaborare sau de parteneriat public privat), nefiind clar care instituție publică este responsabilă de monitorizarea modului de folosință a acestor terenuri.

În final, Curtea de Conturi a relatat că deficiențele nominalizate indică asupra unor iregularități care au un caracter pervaziv și semnificativ asupra rapoartelor financiare ale Academiei de Științe a Moldovei încheiate la 31 decembrie 2020, fiind emisă opinia contrară. În context, Curtea de Conturi a informat Comisia parlamentară despre recomandările înaintate menite să asigure remedierea neconformităților depistate, care urmează a fi implementate în termenii stabiliți.

RAPORT

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY