Actualizat: Luni, 15 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Conlucrarea Curții de Conturi cu Oficiul de Stat de Audit al Letoniei

  • 05.05.2023
  • 1510

În perioada 1-5 mai Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a primit vizita experților din cadrul Oficiului de Stat de Audit (OSA) al Letoniei. Vizita a avut loc în contextul proiectului de cooperare dintre instituțiile supreme de audit (ISA) din Letonia și Republica Moldova, în cadrul Programului pentru ISA  din cadrul Parteneriatului Estic, implementat de OSA al Republicii Letonia.

Pe parcursul misiunii au avut loc mai multe întrevederi și ateliere de lucru cu echipa de responsabili din cadrul Curții de Conturi, implicați în proiectul de cooperare, în scopul schimbului de experiență în domeniul raportării și auditării bugetului de stat. Auditul conturilor consolidate de stat sunt stabilite ca domeniu de sprijin prioritar în cadrul proiectului, atât pentru CCRM, cât și pentru Ministerul Finanțelor, în calitate de autoritate care administrează conturile consolidate ale statului. 

Discuții privind conlucrarea și consolidarea bunelor practici în domeniul finanțelor publice a fost organizată la data de 3 mai curent, în incinta Serviciului Fiscal de Stat (SFS). Întrevederea a avut loc la inițiativa CCRM cu participarea Tatianei Șevciuc, membră a CCRM, Nataliei Trofim, șefă Direcție generală de audit, precum și auditorilor CCRM, implicați în activitățile proiectului. Echipa Serviciului Fiscal de Stat a fost condusă de Petru Rotaru, Director SFS. De asemenea, la întrevedere au participat expertele OSA al Letoniei, Lelde Dimante și Guna Krumina.

Dezvoltarea capacităților pentru auditul financiar al raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat a fost unul din subiectele abordate de către participanții la întrevedere. Una din componentele importante, în cadrul acestui audit, este auditarea veniturilor bugetului de stat, partea semnificativă a cărora este administrată de organele SFS.

Concomitent, în contextul aprobării Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice pentru anii 2023-2030, care include domenii de intervenție, obiective specifice și direcții prioritare aferente domeniului de administrare fiscală, au fost discutate multiple constatări sesizate de CCRM pe parcursul ultimilor audituri privind administrarea veniturilor și sistemului de facilități fiscale.  

Pe parcursul discuțiilor au fost remarcate aspecte cu referire la dezvoltarea cadrului de raportare a calculului la obligațiile de plată și restanțele contribuabililor față de bugetul de stat, precum și revizuirea sistemului de facilități fiscale ca urmare a efectuării analizei cost-eficiență.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY