Actualizat: Joi, 09 Decembrie 2021
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Comisia parlamentară a examinat iregularitățile depistate în cadrul auditului la Ministerul Justiției

 • 24.11.2021
 • 197

Importanța și relevanța rapoartelor Curții de Conturi este indiscutabilă, iar entitățile publice trebuie să aibă o atitudine mai responsabilă față de recomandările înaintate, a concluzionat Tatiana Cunețchi, președintele Comisiei de control al finanțelor publice (CCFP) în contextul audierii rapoartelor de audit la Ministerul Justiției.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat astăzi, 24 noiembrie, în cadrul ședinței CCFP, Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Justiției (MJ), încheiate la 31 decembrie 2020 și Raportul auditului conformității asupra achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Justiției în anii 2019-2020.

Auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale MJ a finalizat cu emiterea opiniei cu rezerve, datorită faptului că erorile constatate, în totalitatea lor au afectat situațiile financiare consolidate.

Cele mai semnificative observații ale raportului financiar  și de conformitate au fost prezentate de către Petru Rotaru, membru al CCRM și auditorii responsabili de misiunea de audit. Echipa CCRM a informat CCFP despre cele mai semnificative constatări care necesită luarea de atitudine din partea Ministerului Justiției și instituțiilor din subordine și anume:

 • evaluarea și înregistrarea terenurilor din gestiune;
 • contabilizarea valorii lucrǎrilor de reparație capitalǎ;
 • evaluarea proceselor cu risc sporit, inclusiv în domeniul financiar-contabil, în vederea oferirii unei asigurǎri privind eficacitatea sistemului de control intern;
 • recuperarea creanțelor pentru munca prestatǎ de condamnați, inclusiv stingerea creanțelor cu termenul de achitare expirat;
 • transmiterea cǎtre Agenția Proprietǎții Publice a terenurilor din gestiune;
 • elucidarea circumstanțelor privind gestionarea neregulamentarǎ a clǎdirilor Bazei de odihnǎ ,,Mecita”, cu adoptarea deciziilor de rigoare;
 • în comun cu Agenția Proprietății Publice, determinarea modalității și asigurarea transmiterii capitalului social al întreprinderilor de stat fondate  în cadrul sistemului penitenciar.

De asemenea, auditorii CCRM au menționat că deficiențele și neconformitățile în gestionarea mijloacelor financiare și a patrimoniului public de către Ministerul Justiției și instituțiile din subordine, în anul 2020 au generat erori semnificative în valoare totală de 225,5 mil. lei, respectiv opinia de audit fiind influențată de:

 • subevaluarea cu suma de 152,7 mil. lei a soldului subclasei „Active neproductive”. Situația a fost condiționată de neaplicarea regulilor generale de evaluare și înregistrare în cazul a 43 de terenuri cu suprafața totală de 85,6 ha de către ANP și unele instituții din subordine, precum și de către INP;
 • denaturarea valorii de bilanț a mijloacelor fixe, determinată de neincluderea valorii unor lucrări de 37,6 mil.lei în costul clădirilor reconstruite/ reparate de către 12 instituții penitenciare. Situația a fost condiționată de neaplicarea regulilor de capitalizare a valorii lucrărilor de reparație capitală.

Referitor la cele mai semnificative observații din cadrul auditului conformității achizițiilor publice în sistemul MJ, Curtea de Conturi a informat că, în perioada anilor 2019-2020, autoritățile contractante din sistemul Ministerului Justiției au efectuat achiziții publice în valoare totală de 327,2 mil. lei. În totalul cheltuielilor executate pentru achiziții publice, ponderea majoră o deține ANP - de 257,3 mil.lei, sau 78,6 % .

Generalizând constatările și concluziile formulate, auditul public extern a stabilit următoarele deficiențe și neconformități:

 • În procesul de planificare a achizițiilor publice se atestă că:
 • nu au fost publicate anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate de 126,4 mil. lei și unele planuri de achiziții de 267,8 mil. lei în cadrul sistemului penitenciar;
 • planificarea contractelor de achiziții publice s-a realizat cu unele abateri de la prevederile cadrului legal, fiind efectuate achiziții neplanificate de 11,6 mil.lei.
 • În procesul de organizare, desfășurare și monitorizare a procedurilor de achiziții publice:
 • carențele și abordările neuniforme la estimarea unor necesități de produse alimentare în anii 2019-2020 au generat formarea unor stocuri mari de produse la finele anului de gestiune;
 • unele deficiențe au fost constatate la utilizarea licitației electronice în cadrul achizițiilor prin procedura cererii ofertelor de prețuri, fiind încheiate contracte în valoare de 12,8 mil. lei;
 • un risc sporit se atestă la gestionarea stocurilor de produse alimentare din depozite, la transportarea și utilizarea acestora în cantinele instituțiilor penitenciare;
 • nu au fost publicate Rapoartele privind monitorizarea executării contractelor în valoare de 88,2 mil.lei de către instituțiile din subordinea ANP.
 • În procesul de valorificare a investițiilor capitale:
 • nu au fost efectuate achiziții publice pentru lucrările de construcție a sediilor unor judecătorii, astfel nefiind valorificate resurse financiare de 60,0 mil.lei în anul 2019 și, respectiv,  de 28,6 mil.lei în anul 2020;
 • tergiversările în contractarea și realizarea lucrărilor de construcție a unor obiective investiționale din cadrul sistemului penitenciar au condiționat nevalorificarea resurselor financiare de 156,2 mil.lei în anul 2019 și, respectiv, de 362,3 mil.lei în anul 2020.

În contextul auditului, Curtea de Conturi a sesizat Centrul Național Anticorupție, privind examinarea legalității relațiilor contractuale ale operatorilor economici în cadrul achiziției publice a produselor lactate în cadrul sistemului penitenciar în anii 2019-2020, inclusiv a potențialelor situații de participare concertată, prin intermediul persoanelor aflate în relații de interdependență.

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY